Općinski sud u Kiseljaku potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Travnik  kojom je optuženom  Ivanu Kubat stavlja na teret  da je počinio krivično djelo ucjene.

 

Prema navodima iz optužnice, Ivan Kubat je u namjeri pribavljanja protupravne imovinske koristi iskoristio nepažnju oštećene L.V., te sa njenog mobitela, na svoj mobilni poslao fotografije  na kojima je oštećena bez odjeće, da bi potom kasnije od iste tražio da mu pruži usluge seksa i da mu da   novac pod prijetnjom da će  ako tako ne postupi,  njene fotografije podijeliti na društvenim mrežama i među prijateljima, što  je, kada nije  postupila po njegovim zahtjevima i učinio, te svojim poznanicima A. K. i Ž. V., putem društvenih mreža,  poslao dvije fotografije oštećene, na kojima  je oštećena bez odjeće, nakon čega mu je  oštećena dana 12.01.2021.godine putem Western Union uplatila novčani iznos od 100,00 KM,  da bi potom  i  pored navedenoga postupka oštećene,  nastavio sa traženjem novca  zbog čega je oštećena događaj prijavila policiji.

Postupajući tužilac je u optužnici predložio da se od optuženog oduzme protupravno stečena imovinska korist u iznosu od 100,00 KM, saopćeno je iz Kantonalnog tužilaštva iz Travnika.