Nakon uspješno završenih studija sa stečenim znanjem i kompetencijama uputio se u Njemačku.

-To mi je bio i plan od samog početka. Nakon završenog fakulteta odradio sam pripravnički staž u Domu zdravlja u Vitezu odkale i jesam i nakon toga sam se zaputio u Njemačku. Fakultetska diploma u Njemačkoj nam je priznata na pojednak način kao studentima državnih fakulteta u Beogradu, Sarajevu ili Banja Luci. Postoje tačno utvrđeni koraci priznavanja svake diplome. U Njemačkoj je zanimanje licencirano na isti način kao i u Bosni i Hercegovini, tako da je to utaban putu koji sam uspješno prošao. – ispričao nam je dr. Džanan.

On radi u jednoj privatnoj stomatološkoj ordinaciji u Njemačkoj i uspješan je. Ističe prednosti studiranja na visokoškolskim ustanovama kao što je Farmaceutsko – zdravstveni fakultet u Travniku što mu je pomoglo da stekne znanja i kompetencije i dođe do posla u Njemačkoj.

-Na prvom mjestu bih stavio rad u manjim grupama gdje gdje profesori i asistenti imaju puno vrijeme da posvete svakom od nas pojedinačno, samim tim da na prenesu sve što žele da mi znamo i ponesemo sa sobom. Pored prenesenih stručnih znanja, radili su sa nama da postanemo i bolji ljudi i sigurno mo u svakom slučju u plusu kada imamo punu podršku okoline u kojoj studiramo i radimo. – kaže dr. Damir Džanan.

On nije zaboravio koleg sa kojima je studirao, a mnogi od njih rade širom Bosne i Hercegovine. Nije zaboravio ni visokoškolsku instituciju  u kojoj je stekao prva znanja iz oblasti stomatologije. Neke trenutke i prilike posebno pamti.

 

-Prilika da radim na naučno – istraživačkom radu sa profesorom Srđanom Poštićem. To je prilika koja se rijetko pruža na državnim ustanovama kao studentu. – ističe dr. Džanan.

Uslovi za izvođenje nastave na Farmaceutsko – zdravstvenom fakultetu u Travniku su najbolji u regiji, a studente smo zatekli prilikom izvođenja vježbi na predmetu Oralna hirurgija, doc. dr. Dinom Dizdarevićem.

-Kao što vidite studenti rade aktivno sa pacijentima. Oni su podobro samostalni zato što su završili kolokvije na vrijeme i mogu da rade samostalno. – naglavaša doc. dr. Dizdarević.

Mladi i uspješni ljudi poput dr. Damira Džanana su dokaza da Farmaceutsko zdravstveni fakultet ispunjava svoju misiju i viziju i mladim ljudima osigurava vrhunske uslove za sticanje potrebnih znanja i kompete