Na temelju postignutog dogovora predstavnika pravosudnih institucija KSB/SBK, predsjednik suda je donio Odluku o korištenju kolektivnog godišnjeg odmora za uposlenike Općinskog suda u Travniku u periodu od 19. 07.  do 13. 08. 2021. godine.

 

Za vrijeme kolektivnog godinjeg odmora stranke ne mogu ulaziti u zgradu suda izuzev:

– u slučajevima iz nadležnosti sudske policije;

– po pozivu;

– radi ovjere isprava namijenjenih za upotrebu u inozemstvu;

– radi pribavljanja uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka, prekršajnog, likvidacionog i stečajnog postupka;

– radi predaje zahtjeva u ZK ured;

– poslova iz sudskog registra.

Za obavljanje neodložnih poslova u sudu će raditi samo neophodni broj uposlenika u radnom vremenu od 08.00 sati sa korištenjem pauze od 11.00 sati do 11, 30 sati i prijemom stranaka od 09.00 do 14.00 sati.