Potpredsjednica Federacije BiH,  Melika Mahmutbegović prihvatila je mjesto potpredsjenika Organizacionog odbora manifestacije “Izbor najboljeg sportiste Kantona za 2021. godinu”  koja će održati 25. februara 2022. godine u Kristalnoj sali u Općini Bugojno čime još jedanom potvrdila da daje nesebičnu podršku sportistima, sportskim ekipama i radnicima cijeneći njihove napore u postizanju vrhunskih rezultata.

 

U vremenu kada je sport na marginama društvenih dešavanja i u društvu u kojem nepostoji adekvatan programa za razvoj talentiranih i najboljih sportista, gdje sportisti nemaju ni osnovna sredstva za svakodnevne egzistencijalne potrebe, odluka potpredsjednice F BiH Melike Mahmutbegović je stimulans sportistima, sportskim ekipamam i radnicima da sa svojim uspjesima promovišu svoje Općine, SBK/KSB a prevashodno državu BiH.

Manifestacija Izbor najboljeg sportiste Kantona predstavlja nagradu sportistima za uloženi trud u godini koja iza nas i  jedan od rijetkih trenutaka kada sportisti osjećaju da su dio društva i da nisu zaboravljeni i prepušteni sami sebi. Pored osvojenih nagrada i priznanja, koje dobiju kroz samu manifestaciju sportisti, sportske ekipe i radnici doživljavaju veliku promociju u  smislu motivacionog faktora izabranih kao i predloženih sportista u svim kategorijama a posebno kada osobe poput potpredsjednice F BiH Melika Mahmutbegović prihvate da budu u Organizacionim odborima.