Javna ustanova “Centar za kulturu općine Travnik” objavljuje Javni poziv za učešće u programu kulturne manifestacije “16. TRAVNIČKE VEČERI” Pozivaju se javne ustanove, nevladine organizacije, udruženja građana, sportski klubovi, privredni subjekti, neformalne grupe građana, pojedinci i svi zainteresovani, da svojim prijedlozima aktivno uzmu učešće u kreiranju programa Kulturne manifestacije “16. TRAVNIČKE VEČERI”.

 

 

Planirano je da programske aktivnosti trajat će od 25.7. do 5.8.2022. godine.

Prijedlog treba da sadrži:

  • kratak opis aktivnosti, lokaciju,
  • vrijeme održavanja,
  • broj učesnika,
  • kontakt osobu (tel. ili e-mail adresu).

Svi zainteresovani svoje prijedloge za učešće u programu mogu dostaviti do utorka, 31.5.2022. godine na adresu: Javna ustanova “Centar za kulturu općine Travnik”, Bosanska bb Travnik, sa naznakom “Za učešće u programu Kulturne manifestacije “16. TRAVNIČKE VEČERI “, ili na e-mail adresu: [email protected] ili [email protected].

Prijedlozi pristigli do navedenog roka bit će razmatrani od strane uprave JU “Centar za kulturu općine Travnik” u cilju definisanja konačnog Programa, te isti biti javljen učesnicima.