Prva Naučno – stručna konferencija sa međunarodnim učešćem na temu, „Efikasnijim otkrivanjem, razjašnjavanjem i dokazivanjem koruptivnih krivičnih djela ostvaruje se brži put ka europskim integracijama“ završena je danas na Vlašiću. Konferenciju je organizirao Centar za kriminalistička, kriminološka i pravna istraživanja Travnik.

 

-Cilj prve  Naučno – stručne konferencije je okupila kriminaliste, kriminologe, pravnike i ali i sve one  koji daju svoj doprinos profesionalnom unapređenju struke i razvijanju najviših moralnih vrijednosti, pravne, kriminalističke i kriminološke etike i kulture, kako iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Na taj način Centar je da svoj doprinos u ostvarivanju i stvaranju  vladavine prava i moderne pravne države te izgrađivanju i  normalnom funkcionisanju pravnog sistema.  Radovi dokazanih stručnjaka u datoj oblasti predstavljeni su kroz moderne i interaktivne prezentacione forme u okviru ovog skupa, kao i u uvodnom djelu svake navedene  tematske oblasti, sa posebnim akcentom na aktuelna  dostignuća i osvrtom na date probleme kada je u pitanju otkrivanje, razjašnjavanje i dokazivanje koruptivnih krivičnih djela. – kazao nam je doc. dr. sc. Adnan Pirić, predsjednik Centra u ime Organizacionog odbora.

Konferencija je okupila kriminaliste, kriminologe i pravnike eksperte  iz cjele regije od Novog Sada, Beograda, Podgorice, Banja Luke, Bihaća, Sarajeva, Travnika i Zagreba!

This slideshow requires JavaScript.