Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini – AMFI i Habitat for Humanity organiziraju dvodnevnu konferenciju o temi “Energetska tranzicija domaćinstava”.

 

Konferencija koja počinje u četvrtak 11. maja/svibnja 2023. godine u Hotelu “Vučko” na Jahorini, okupit će domaće i međunarodne stručnjake koji će prenijeti znanja i iskustva o provedbi energetske tranzicije u domaćinstvima.
Habitat for Humanity i AMFI u Bosni i Hercegovini provode projekat  “Unapređenje pristupačnog finansiranja stanovanja za podršku energetskoj tranziciji u Bosni i Hercegovini”, kojim će zajedničkim snagama unaprijediti nivo znanja krajnjih korisnika i unaprijediti finansiranje stanovanja uz podršku energetskoj tranziciji.

Istovremeno im pomažući prihvate najbolje prakse, izgrade interne kapacitete i podignu svijest o važnosti energetske tranzicije u domaćinstvima sa niskim prihodima.

– Konferencija “Energetska tranzicija domaćinstava” je dio projekta “Unapređenje pristupačnog stambenog (mikro)finansiranja za podršku klimatskoj adaptaciji i energetskoj tranziciji u Bosni i Hercegovini” koji je fokusiran na energetsku tranziciju domaćinstava. Energetska tranzicija uključuje mnoge aktere – od izvršne i zakonodavne vlasti, razvojnih agencija, socijalnih investitora, nevladinog sektora na međunarodnom i lokalnom nivou i mnoge druge. Kroz ovu Konferenciju i cijeli projekat želimo staviti u fokus domaćinstva, jer je opći utisak da su nekako domaćinstva potisnuta iz javne diskusije o energetskoj tranziciji. Iako su domaćinstva najveći potrošači proizvedene energije u BiH i u odnosu na ukupnu proizvodnju, na potrošnju domaćinstava otpada oko 50 posto. – kazala je Elma Zukić, direktorica AMFI.

 

Prema njenim riječima upravo je to bio motiv AMFI da zajedno sa Habitat for Humanity kreira projekat koji će biti fokusiran na domaćinstva. Osim dvodnevne Konferencije, kroz projekat su predviđene aktivnosti podizanja svijesti, učenje kroz razmjenu znanja i iskustava, trening za osoblje mikrokreditnih organizacija i razvoj kapaciteta AMFI.

Bh. zvaničnici su u više navrata istaknuli da je dekarbonizacija energetskog sektora imperativ za Bosnu i Hercegovinu, što je obaveza koju je naša zemlja preuzela potpisivanjem Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice, Pariškog sporazuma i Sofijske deklaracije sa samite EU-Zapadni Balkan – komplementarnog dokumenta koji je ponuđen zemljama potencijalnim i kandidatima za članstvo u EU. Odobravanjem ovog dokumenta ‘EU Zelena agenda za Zapadni Balkan’, ugovorne strane Energetske zajednice – Albanija, BiH, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija, obavezale su se da će zajedno sa EU raditi na cilju da do 2050. godine Evropa bude klimatski-neutralna, kako je navedeno u Sofijskoj deklaraciji.

Prema podacima Centra za održivu energetsku tranziciju RESET iz februara prošle godine postojeće procjene ukazuju da 69 posto domaćinstava u BiH troši više od 10 posto svog dohotka za plaćanje računa za električnu i toplotnu energiju, i prema jednoj od postojećih definicija spadaju u energetski siromašnu populaciju stanovništva.

Imajući u vidu činjenicu da je mikrofinansijski sektor u BiH primarni pružatelj finansijskih usluga domaćinstvima sa niskim primanjima, kroz ovaj projekat se stvara prilika za mikrokreditni sektor da podrži domaćinstva slabijeg finansijskog stanja povoljnim finansijskim rješenjima, uz istovremenu edukaciju građana o značaju i benefitima provođenja energetske tranzicije u domaćinstvima kroz mjere energetske efikasnosti, efikasnijeg korištenja energije te vlastite proizvodnje energije.

Habitat for Humanity je prisutan na bosanskohercegovačkom tržištu više od 20 godina kroz razna partnerstva sa mikrokreditnim organizacijama, lokalnim vladama i zajednicama kroz različite projekte. Vođeni vizijom da je svima potrebno pristojno mjesto za život, Habitat for Humanity je osnovan 1976. godine koji je od tada izrastao u vodeću globalnu neprofitnu stambenu organizaciju koja radi u lokalnim zajednicama u više od 70 zemalja širom svijeta. Porodice i pojedinci kojima je potrebna udruživanje sa Habitat for Humanity kako bi izgradili ili poboljšali mjesto koje mogu nazvati domom. Porodice i pojedinci kojima je potrebna pomoć udružuju se sa Habitat for Humanity kako bi izgradili ili poboljšali mjesto koje mogu zvati domom.

– Mikrokreditni sektor u Bosni i Hercegovini može dati nemjerljiv doprinos energetskoj tranziciji domaćinstava u našoj zemlji. Energetska tranzicija domaćinstava je ujedno prilika i za stanovnike naše zemlje da svoje domove učine energetski efikasnijim, sigurnijim i kvalitetnijim mjestom za stanovanje. –  naglašava Zukić.

Potrebno je napomenuti da je širom svijeta 2021. godine instalirano 257 gigavata (GW) kapaciteta iz obnovljivih izvora, što je povećanje od devet procenata prema navodima Međunarodne agencije za obnovljivu energiju.
U posljednjih deset godina (od 2011-2021.) registrovan je prosječni godišnji porast proizvodnje energije iz obnovljivih izvora za devet posto.

Prema istraživanjima Međunarodne agencije za obnovljivu energiju – IRENA, rađenim 2018. godine, ukupan ekonomski isplativ potencijal sunca i vjetra u Bosni i Hercegovini je gotovo dva puta veći od ukupnih potreba za električnom energijom. A neki podaci govore da bi fizička lica u BiH principom prozjumera, odnosno, proizvođača i potrošača električne energije istovremeno, u zavisnosti od pogodnosti lokacije, mogla proizvoditi 80 posto ukupnih godišnjih potreba za električnom energijom.