Danas je održana 6.redovna sjednica Skupštine Srednjobosanskog kantona. Među 11 tačaka Dnevnog reda našao se i Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023.godinu, kojim je predviđeno povećanje Budžeta za oko 29 miliona KM.

 

I pored niza manjkavosti ranije usvojenog Budžeta kantona za ovu godinu, ni Rebalans istog ne daje nam nadu da će se nešto bitnije popraviti do kraja godine, posebno zato što nova-stara SDfA-HDZ Vlada nastavlja istim tempom kao i do sada, koji nas i dalje ostavlja na posljednjem mjestu od svih Kantona u Federaciji BiH.

Usklađivanje plata budžetskih korisnika sa rastom troškova života u Federaciji BiH, zbog čega će iste biti povećane za oko 6% od 1.juna ove godine, i čime će, prema navodima iz Vlade, osnovice biti izjednačene s federalnim nivoom, teško da će povećati značajnije kvalitet života u Srednjobosanskom kantonu, ali će svakako utjecati na povećanje razlike između najviših i najnižih primanja u Kantonu – mjesečni rast primanja od nekoliko stotina KM će svakako osjetiti Premijer, ministri u Vladi SBK i zastupnici u Skupštini Srednjobosanskog kantona, dok će istovremeno taj rast biti minimalan u školstvu ili policiji, koji čine i najznačajnije kategorije uposlenih koje se finansiraju iz ovog Budžeta. Prilikom izrade budžeta u narednom periodu moraju se odvojiti primanja imenovanih i izabranih u kantonalnim institucijama od primanja zaposlenih i kao takva različito se tretirati prilikom donošenja bilo kakvih odluka koja utiču na rast primanja.

Naravno, rast plata u zdravstvu ili cijelom realnom sektoru nije u nadležnosti Vlade, pa su tako i ulaganja u razvoj ovih sektora i stvaranje preduslova za rast plata u istim ponovo stavljena na marginu i ovog budžeta, za koji se tvrdi da je razvojni, iako, osim populističkih izjava, nema bilo kakve potvrde toga. Povećanje subvencioniranja privrede za oko 1,4 miliona KM ili poljoprivrede za oko pola miliona KM, što smatramo korisnim i potpuno opravdanim, čini manje od 5% rebalansa Budžeta i nazivanje ovog Rebalansa razvojnim je više je žalosna nego smiješna izjava.

Suštinski, najpozitivnija stavka koja se našla u ovom Rebalansu je povećanje egzistencijalne naknade za branioce u iznosu od 1,2 miliona KM, čime su se u prava uveli svi branioci stariji od 50 godina sa područja našeg Kantona. Iako se i dalje nastavlja diskriminacija branilaca prema godini rođenja, ovo smatramo pozitivnim pomakom u sistemskom smislu i vjerujemo da će u narednom periodu svi branioci s našeg Kantona imati prava na barem minimalnu naknadu. A onda nam predstoji borba da ta naknada bude dostojna njihove uloge u odbrani Bosne i Hercegovine i prostora Srednje Bosne, u nivou koji će im omogućiti i barem koliko toliko normalan život.

Zastupnici SDP BiH u Skupštini Srednjobosanskog kantona i dalje čvrsto stoje iza stava da je iniciranje i podrška svim projektima i programima koji utiču na rast kvaliteta života i razvoj privrede, poljoprivrede, obrazovanja, zdravstva, nauke, kulture i sporta, naša obaveza, i u skladu s tim nastavićemo podršku svim dobrim projektima, ali i kritikovanje svega od čega građani našeg Kantona nemaju koristi.

 

(KO SDP)