Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona objavilo javni poziv za sufinaciranje programa/projekta – oblasti kulture za 2024. godinu. Rok za dostavljanje prijava na javni poziv je 30 dana, zaključno sa 29.3.2024. godine.

 

Tekst javnog poziva i prijavne obrasce možete preuzeti na ovom LINKU.