Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona objavilo javni poziv za sufinaciranje projekta I aktivnosti  – oblasti sporta  za 2024. godinu. Rok za dostavljanje prijava na javni poziv je 30 dana, zaključno sa 29.3.2024. godine.

Tekst javnog poziva i obrasce možete preizeti na ovom LINKU