Cilj dvogodišnjeg projekta „Jačanje zaštite ljudskih prava u aktivnostima poslovnog sektora u Bosni i Hercegovini“ doprinijet će zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini promocijom provedbe Smjernica Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima unutar poslovnog sektora u BiH i EU smjernicama o društveno odgovornom poslovanju, rečeno je u Sarajevu na predstavljanju projekta. Projekat provodi Udruženje poslodavaca u FBiH u saradnji sa Unijom poslodavaca RS od februara ove godine, a finansira ga Evropska unija.

Prezentaciji projekta  „Jačanje zaštite ljudskih prava u aktivnostima poslovnog sektora Bosni i Hercegovini“ prisustvovala je ombudsmanka za ljudska prava BiH Jasminka Džumhur, zamjenica Ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Duška Jurišić, predstavnik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović, predstavnici Direkcije za evropske integracije BiH, Ministarstva rada i socijalne politike FBiH, Ministarstva turizma i zaštite okoliša FBiH, predstavnici sindikata, organizacija civilnog društva, mediji…

Svi prisutni su istaknuli podršku Projektu, naročito ističući zadovoljstvo što su upravo udruženja poslodavaca u BiH inicirala i provode projekat zaštite ljudskih prava u kompanijama, ali i u poslovnom okruženju generalno.

– Želimo povećati kapacitete i perspektivu kompanija u BiH i poboljšati načine na koje provode nadzor kada je u pitanju zaštita ljudskih prava u provedbi svojih aktivnosti ili njihovih lanaca snabdijevanja. Kroz ovaj Projekat želimo unaprijediti provedbu, ali i sadržaj zakonodavstva  u vezi sa zaštitom ljudskih prava u poslovanju, u vezi s usklađivanjem sa EU smjernicom o društveno odgovornom poslovanju, Smjernicama UN o poslovanju i ljudskim pravima te poticanjem dinamike reformi koje  BiH treba provesti na svome putu ka punopravnom članstvu u EU. Brojni su stručni i drugi izazovi pred BiH na ovom putu, a očekivanja poslodavaca su da će realizacijom ovog projekta poslodavci svoja znanja i stečena iskustva, u konačnici ugraditi u kvalitet svojih proizvoda i usluga, što će poboljšati konkurentnost naših kompanija na unutrašnjem i međunarodnom tržištu. –  kazao je Mario Nenadić, direktor UPFBiH.

Predstavljen projekat „Jačanje zaštite ljudskih prava u aktivnostima poslovnog sektora u BiH“

Kako je istaknuto, u okviru realizacije projekta bit će osnovana Akademija za društveno odgovorno poslovanje, kao obrazovni program za kompanije o uključivanju ljudskih prava u svakodnevno poslovanje i upravljanje.

– U okviru Projekta realizirat ćemo 10 regionalnih radionica, odnosno, edukacija i 10 online edukacija za oko 500 predstavnika višeg i srednjeg menadžmenta u kompanijama, kao i predstavnika sindikata i vlasti, tokom kojih će se učesnici educirati o stručnim znanjima o uticaju poslovanja na ljudska prava i praktičnim alatima i smjernicama koji će pomoći kompanijama da imaju veći pozitivan uticaj na zaštitu ljudskih prava u BiH.-  kazala je Mersiha Jusić, sekretar UPFBiH tokom prezentacije Projekta.

Osim toga, planirano je i razvijanje mobilne aplikacije (APP), kao online resursnog centra za podršku kompanijama u provođenju nadzora u zaštiti ljudskih prava.

– Realizacijom projekta će se uspostaviti inkluzivni dijalog između socijalnih partnera, poslodavaca, sindikata i javnih institucija, o jačanju društveno odgovornog poslovanja i poboljšanju implementacije Smjernica UN o poslovanju i ljudskim pravima u BiH te usvojiti deklaracija o predanosti poslovnog sektora BiH Smjernicama UN o poslovanju i ljudskim pravima. –  kazala je Jusić.

U sklopu projekta bit će urađena analiza i izvještaj o implementaciji Smjernica UN o poslovanju i ljudskim pravima u BiH.

– Vjerujemo da ćemo provodeći sve planirane aktivnosti projekta smanjiti negativni uticaj poslovnih aktivnosti na ljudska prava, uključujući pitanja vezana uz okoliš, radnu snagu i društvo i visoko ih pozicionirati te povećati zagovaračku snagu za realizaciju predložene politike. –  naglasila je Jusić.