Početkom ovog mjeseca u Travniku je održan „Kick-Off“ sastanak  na kojem su planirane aktivnosti u okviru Projekat „Teacher“. Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku je nosilac projekta „Teacher“ u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja  koji je dio Programa „Erasmus +“.

Cilj projekta je modernizacija nastavnog plana i programa u oblasti predškolskog obrazovanja i odgoja uvođenjem kurikuluma zasnovanog na kompetencijama. Projekat traje tri godine, a uključeno je 10 univerziteta iz svih dijelova Evrope.

„Dakle mi ćemo nastojati modernizovati i harmonizirati kurikulum na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine. Također nastojat ćemo obučiti naše profesore i uvesti novi princip i nastavne metodologije po kojoj će raditi, a sve kako bi naši studenti po okončanju svog studija stekli neophodne vještine pomoću kojih će biti kompetentni i spremni odgovoriti svim izazovima i zahtjevima tržišta rada.“ – kazala je „Student“ Selma Šeta, koordinatorica projekta.

O sastanku u Travniku  Amra Tuzović, menadžerica za osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja Univerziteta u Travniku kaže:

„Cilj Kick-Off sastanka je bio da se učesnici, prije svega, međusobno upoznaju, a zatim da se upoznaju sa projektnim aktivnostima i planovima i da se uspostavi sistem rada kojim ćemo se voditi u narednom periodu.“ – kazala nam je menadžerica Tuzović.

Partneri u projektu su, pored Univerziteta u Travniku i Univerzitet u Bihaću, Univerzitet u Tuzli, Sveučilište u Mostaru, Nezavisni Univerzitet Banja Luka, Sveučilište Hercegovina, Metropoliten Univerzitet iz Manchestera (Velika Britanija), Matej Bel Univerzitet (Slovačke), Alba Iulia Univerzitet (Rumunija), Sveučilište u Zagrebu (Republika Hrvatska) i Društvo zaposlenika predškolskih ustanova kao najbolja konekcija sa tržištem rada.