Promocija VIII. naraštaja diplomiranih studenata I. i II. ciklusa studija te troje doktoranata Sveučilišta/Univerziteta ‘VITEZ’ održat će se 25.veljače u Kongresnoj dvorani Franšiznoga centra BiH u Vitezu u 11:00 sati.

Na svečanoj će cermoniji biti upriličena dodjela diploma za 137  diplomanata I. ciklusa studija na sva četiri fakulteta Sveučilišta. Diplome završenog dodiplomskog studija dobit će 20 uspješnih studenata Fakulteta pravnih nauka, 46 studenata Fakulteta poslovne ekonomije, 42 studenata Fakulteta zdravstvene njege i 29 studenata Fakulteta informacijskih tehnologija.

Diplome završenog II. ciklusa studija dobit će 10 magistranata Fakulteta poslovne ekonomije, četiri magistranta Fakulteta informacijskih tehnologija koliko ih je i na Fakultetu zdravstvenih studija te dvoje magistranata Fakulteta pravnih nauka. Diplomu doktora znanosti primit će doc.dr. Zumreta Galijašević, doc.dr. Bojana Katić i doc.dr. Kemo Čamdžija.