Predstavnik Media centra Sarajevo, Viši projektni koordinator Dragan Golubović  uručio je značajnu donaciju stručne i naučne literature za potrebe Fakulteta za medije i komunikacije Internacionalnog univerziteta Travnik.

Među knjigama koje je u Sarajevu, u ime IUT-a, primio doc.dr. sci. Sabahudin Hadžialić, profesor sa FMIK-a, se nalaze izdanja, kako na našem, tako i na engleskom jeziku, a autori knjiga su poznata imena iz svijeta novinarstva kao i univerzitetski profesori sa prostora Jugoistočne Evrope.

Značaj ove donacije je u činjenici da će se, u skladu sa akademskim usmjerenjima IUT-a, u akademskoj 2017/18 godini nastaviti sa osvježavanjem, uz nabavku i drugih potrebnih udžbeničkih izdanja za Biblioteku IUT-a, Syllabusa na svim ciklusima studiranja FMIK-a, što će dovesti do daljnjeg, već kontinuiranog, usavršavanja nastavnog plana i programa na Fakultetu za medije i komunikacije IUT-a.

Istovremeno, očekuje se nastavak kontinuirane istovjetnosti iskazanih usmjerenja i na ostalim fakultetima IUT-a, kada je usavršavanje nastavnog plana i programa u pitanju, a u skladu sa našim sloganom „Za život prepun mogućnosti“.