Danas je predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao, u ime Federacije BiH, Ukaz o proglašenju Budžeta  Federacije BiH za 2018. godinu koji iznosi 2.882.661.837 KM i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

 

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara danas je potpisao i:

  • Ukaz o proglašenju Zakona o izvršavanju Budžeta  Federacije BiH za 2018. godinu;
  • Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu i procjenu plana za 2019. godinu i 2020. godinu i Odluku o izvršavanju financijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu;
  • Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu i Odluku o izvršavanju Financijskog plana Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu;
  • Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2018. godinu, Financijski plan Federalnog fonda solidarnosti za 2018. godinu i Odluku o načinu izvršavanja Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2018. godinu;
  • Ukaz o proglašenju Proračuna FERK-a za 2018. godinu i
  • Ukaz o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o proračunima u Federaciji BiH.

 

(Ured predsjednika F BiH)