Sedam predstavnika Centra za edukaciju mladih iz Travnika, u okviru programa Travel for Knowledge, protekle sedmice učestvovalo je na 69. Svjetskom kongresu IOGT International-a, održanom u u švedskom gradu Sigtuna.

 

IOGT International je svjetska mreža organizacija koje se zalažu za život bez alkohola i drugih droga i svijet u kojem svi ljudi imaju jednaka prava i mogućnost da dostignu svoj puni potencijal. Njene članice su organizacije iz Europe, Azije, Afrike, te Sjeverne i Južne Amerike, a Centar za edukaciju mladih ovoj mreži pristupio je 2010. godine.

Na ovogodišnjem kongresu učestvovalo je više od 300 ljudi, koji su imali priliku predstaviti rad svojih organizacija, upoznati se sa primjerima dobre prakse svojih partnera iz mreže, te smisliti nove aktivnosti za zagovaranje i promociju stila života bez alkohola i drugih droga.

Paralelno sa kongresom održan je i kamp za oko 50 mladih ljudi, među kojima su bile i CEM-ove volonterke, koje su imale priliku upoznati svoje vršnjake iz cijelog svijeta, družiti se, sklopiti nova prijateljstva, upoznati nove kulture, ali i dostojno predstaviti svoju organizaciju, grad i državu.

Kao jedna od aktivnijih članica mreže, Centar za edukaciju mladih predstavio je tri svoja programa: Travnik noćnu utrku, kampanju Skrivene sjene i Zdravi mobilni bar, što je naišlo na pozitivan odgovor učesnika i pohvale za uspješnu organizaciju aktivnosti u oblasti zagovaranja za ljudska prava i stil života bez alkohola. Također, Centar za edukaciju mladih i u ovom mandatu ima svog predstavnika u Upravnom odboru IOGT International-a, što je vrlo značajno za Bosnu i Hercegovinu.

Naredni kongres IOGT International-a bit će održan 2022. godine, a domaćini će biti upravo Bosna i Hercegovina i Centar za edukaciju mladih.

 

(CEM)