Na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku nastavljena je realizacija Erasmus + projekta „Inclusion“ kroz dva bloka predavanja i treniga za nastavno i nenastavno osoblje. Univerzitet u Travniku ovaj projekat proodi ravnopravno sa ostalih 14 partnera.

 

-Ovdje se radi o izgradnji kapaciteta u obratovanju na temu „Inkluzije“. Proces inkluzije nije nešto novo, ali novi način uvođenja u nastavne procese. Inkluzije ne podrazmjeva samo osobe sa poteškoćama u razvoju ili osobe kojima je potrebna pomoć i asistenacija nego uključuje sve nas kada je u pitanju proces učenja i podučavanja. Moramo prihvatiti promjene koje novo doba edukacije zahtjeva, a to znači da moramo prihvatiti druge i drugačije i da se osjeti pripadnost, i osjećaj da svaki student ne može prihvatiti proces učenja na jednak način. – pojasnila je mr. Maja Đurić – Zahirović, koordinatorica projekta ispred Univerziteta u Travniku.

 

U Armeniji i Bosni i Hrcegovini, na Univerzitetu u Tuzli i Univerzitetu u Travniku, održane su prve radionice i treninzi za osoblje. Naredne godine Erasmus projekat „Inclusion“ ulazi u završnu fazu. U sklopu ovog projekat bit će realizovani „Otvoreni dani inkluzije“ i treninzi za nastavno osoblje srednjih škola.

Na kraju očekuje izrada Inkluzivnog vodića koji je napravljen na 14 univerziteta iz evropskih zemalja koje primjenju i „nacionalnog dokumenta“ koji bi sadržavao smjernice za izvedbu inkluzivne nastave.

 

.