EU4Business projekat objavio je  Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za podršku razvoju turizma u BiH. Fond za turizam vrijedan milion i po eura dostupan je putem bespovratnih sredstava za partnerstva koja će se baviti razvojem turističkih proizvoda, pristupom međunarodnim tržištima i upotrebom informaciono-komunikacijskih alata.

 

Krajnji korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća, poduzetnici i turistički operateri, sa naglaskom na žene i mlade. Krajnji rok za dostavljanje prijava je 01.07.2019. godine.

Vršilac dužnosti šefa Odjela operacija Delegacije Evropske unije u BiH  Nicolas Bizel  rekao je da Evropska unija kontinuirano podržava sektor turizma kao jedan od najbrže rastućih sektora u BiH. “Evropska unija je podržala razvoj sektora turizma u Bosni i Hercegovini u iznosu od 7 miliona eura, dodijeljenih za konkurentske niše, kao što su avanturistički turizam, eko zone, kulturne i prirodne staze. Podržavajući promociju turističkih potencijala zemlje i jačanjem uloge malih i srednjih poduzeća i domaćih proizvođača, razvijamo konkurentnost i, što je najvažnije, omogućavamo otvaranje novih radnih mjesta”, rekao je Bizel.

U sklopu ovog Poziva, postoje dva prioriteta za finansiranje: kulturni turizam u vezi sa UNESCO zaštićenom materijalnom i nematerijalnom baštinom u BiH te turizam na otvorenom (Outdoor) na lokacijama duž Via Dinarica zelene linije u BiH. Kandidati mogu biti partnerstva od najmanje tri partnera, pri čemu bar jedan od partnera treba biti predstavnik privatnog sektora. Visina mogućih odobrenih sredstava kreće se između 80.000 i 300.000 eura. Potreban je vlastiti doprinos podnostitelja zahtjeva u iznosu od najmanje 20% ukupnih troškova projekta. Trajanje projekata može biti između 8 i 18 mjeseci.

Milion i po eura za projekte iz oblasti turizma u BiH

Projektni menadžer iz GIZ-a, u okviru EU4Business projekta, Nils Wetzel je istakao da puni ekonomski potencijal sektora turizma u BiH nije iskorišten. „U usporedbi sa zemljama u regionu BiH turizam je na početku svoga razvoja. Podrška EU je prilika da se ovaj sektor unaprijedi. Očekujemo da će više od 30 lokalnih biznisa unaprijediti svoju turističku ponudu što bi trebalo rezultirati povećanjem njihove prodaje i prihoda, te otvaranjem više od 50 novih radnih mjesta“, kazao je Wetzel.

EU4Business je projekat vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 milion eura). Projekat jača kapacitet Bosne i Hercegovine za ekonomski rast i zapošljavanje razvojem konkurentnosti i inovacija u odabranim sektorima. Za ovu svrhu namijenjeno je ukupno 10 miliona eura bespovratnih sredstava. Eu4Business projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine.

Da aplicirate u Javnom pozivu u oblasti turizma posjetite: www.eu4business.ba.

 

(europa.ba)