Ramazan je mjesec posebne Božije milosti koja se ukazuje onima koji dijele, daju sadaku i koji iz svog imetka izdvajaju i zekat daju – time uspostavljaju socijalni mir i ravnotežu u zajednici i društvu, a svojoj duši priskrbljuju radost.

 

Rijaset Islamske zajednice u BiH je utvrdio visinu nisaba i sadekatu-l-fitra za ramazan 1440./2019. godine.

Vitre su od 20, 10 i 7 KM, a za područje bošnjačke dijaspore od 20, 15 i 10 eura, ili u protuvrijednosti druge valute. Nisab za ramazan iznosi 6.640 KM.

Zekat (ar.rast, čistoća) je stroga vjerska obaveza (farz) propisana Kur'anom i jedan je od pet temelja islama, a sadekatu-l-fitr je obaveza propisana sunnetom Allahovog poslanika, a. s., i ona se izdvaja samo tokom ramazana.

Bogati muslimani izdvajaju zekat, a bogat je onaj ko posjeduje nisab. Nisab je određeni iznos imovine čiji se vlasnik šerijatski tretira imućnim.

Svaka vrsta imovine ima svoj nisab, a Vijeće muftija IZ u BiH se opredijelilo za određivanje nisaba po cijeni koštanja zlata. Tako nisab za ramazan iznosi 6.640 KM ili 3.405 eura.

Zekat na zlato, srebro, novac, štednju, dionice, trgovačku robu daje se u iznosu od 2,5 posto na ukupnu vrijednost na dan obračuna. Kalkulator za obračun zekata postavljen je na internet-stranici IZ u BiH.

U Kur'anu se precizno određuje kome se zekat daje, pa se naglašava: “Zekat pripada samo siromasima, i nevoljnicima i onima koji ga sakupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovu putu, i putniku – namjerniku” (Et-Tevba, 60).

Muslimani u BiH i dijaspori zekat daju u posebnom fondu Bejtul-mal koji je pri Islamskoj zajednici.

Sufije kažu da se duša čisti tevbom (kajanjem), hrani savmom (postom), a imetak se čisti zekatom.