Finansijsko informatičkoj agenciji Federacije Bosne i Hercegovine polugodišnje finansijske izvještaje za prvih šest mjeseci 2019. godinu dostavilo je 3.170 pravnih lica, koje su obveznici predaje polugodišnjih finansijskih izvještaja.

 

Prema odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 83/09), pravna lica, koja su razvrstana u velika i srednja, dužna su sastavljati i prezentirati polugodišnje finansijske izvještaje u zakonski propisanom roku.

Prema analizi koju je sačinila FIA polugodišnje finansijske izvještaje dostavilo je 3.055 privrednih društava, 45 udruženja, 32 finansijske institucije, dva budžetska korisnika, 10 fondova i 26 osiguravajućih kuća.

-U odnosu na predate godišnje finansijske izvještaje  ustanovili smo da je 14 malih privrednih društava ispunilo uvjete i sada se vode kao srednja privredna društva, dok je jedno privredno društvo koje se prošle godine vodilo kao srednje, prema zakonskim odredbama sada postalo veliko privredno društvo.

Imajući u vidu činjenicu da stalno unapređujemo kvalitet podataka u registru finansijskih izvještaja, 18. jula/srpnja ove godine, na osnovu ustanovljenih propusta, poslali smo opomene na adrese 1.526 privrednih društava. Od ukupnog broja poslanih opomena, 1.431 dostavljena je na adrese privrednih društava koja nemaju kontinuitet, odnosno, nisu redovno predavala polugodišnje finansijske izvještaje za 2017. i 2018. godinu. Također, na adrese 95 obveznika dostavljena je opomena za pogrešno iskazivanje podataka u finansijskim izvještajima “, kaže Esad Mahmutović, direktor FIA.

 Direktor FIA naglašava da su rezultati provedenih aktivnosti vrlo zadovoljavajući, naročito ako ima ima u vidu ostvareni efekat otklanjanja anomalija u Registru finansijskih izvještaja u FIA.

 (PRAG)