Defileom vatrogasnih jedinica sa područja Srednjobosanskog kantona, te svečanom akademijom danas je u Travniku obilježen veliki jubilej – 140 godina vatrogastva. Vatrogastvo na području općine Travnik datira od 1879. godine kada je održana osnivačka skupština i osnovana prva vatrogasna organizacija u Bosni i Hercegovini pod nazivom „Dobrovoljno vatrogasno društvo u Travniku“.

 

Incijativa za osnivanje društva je potekla nakon velikih požara koji su se dogodili u drugoj polovini 19 vijeka, a tadašnji gradonačelnik Travnika, Muharem beg Teskeredžić krajem 1880. -te godine tokom službenog puta u Beč svojim sredstvima kupuje ručnu vatrogasnu pumpu, koja je u tadašnje vrijeme bila posljedna riječ tehnike i poklanja je Travničkim vatrogascima.

Za svoj rad društvo je dobilo mnoga priznanja među kojima su sigurno najvažnija Zlatna medalja za požrtvovanost od Vatrogasnog saveza BIH 1954 godine, Orden sa crvenom zvijezdom kojim je društvo odlikovao Josip Broz Tito 1965 godine.

Travnički vatrogasci obilježili 140 godina od osnivanja najstarije vatrogasne jedinice u BiH

Travnički vatrogasci su učestvovali u mnogim intervencijama širom bivše države. Iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Travnik 2004. – te  godine Odlukom Općinskog vijeća Travnik formirana je Upravna organizacija Teritorijalna vatrogasna jedinica Travnik koja je nastavila kontinuitet i gaji tradiciju  Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Travniku i ove godine navršilo se 140 godina vatrogastva na području travničke Općine.

Danas se navršava tačno 140 godina od prvog organizovanog načina borbe protiv vatrene stihije u Travniku, što ovaj  grad svrstava među prve koji su imali jedinicu za gašenje požara. Travnički vatrogasci za svoj rad dobili su  mnoga priznanja, te postali prepoznatljivi na širem području bivše Jugoslavije.

Travnički vatrogasci obilježili 140 godina od osnivanja najstarije vatrogasne jedinice u BiH

Danas su vatrogasci organizirani i djeluju u okviru Upravne organizacije Teritoritorijalne vatrogasne jedinice, koja je jedna od sposobnijih i opremljenijih jedinica u našoj zemlji na koju  smo mi u Travniku posebno ponosni.

Na današnjoj svečanoj akademiji uručene su zahvalnice i priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima.

Za pruženu pomoć u gašenja požara većih razmjera zahvalnice su dobili: Dobrovoljno vatrogasno društvo Stari Vitez, Profesionalna vatrogasna jedinica Novi Travnik i Poduzetna jedinica šumsko privrednog društva SBK/KSB.

Za pruženu pomoć u obuci i opremanju Uprave organizacije Teriorijalna vatrogasna jedinica Travnik zahvalnice su dobili: Uprava za Civilnu zaštitu SBK/KSB, Služba za civilnu zaštitu općine Travnik,  Ivan Ljubas, Mustafa Hočkić,  Luxor XL doo Sarajevo, GS Tvornica mašina Travnik, BH Telecom Sarajavo, Telemach doo Sarajevo, Poslovnica Travnik, Crveni križ Općine Travnik i JU Dom zdravlja Travnik.

Travnički vatrogasci obilježili 140 godina od osnivanja najstarije vatrogasne jedinice u BiH

Za pruženu pomoć vatrogascima u spašavanju ugroženih lica zahvalnice su dobili: policajci PS Travnik, Sabahudin Perenda i Zvjezdan Pašalić.

Za dugogodišnji odgovoran i profesionalan rad na poslovima u Upravnoj organizaciji Teritorijalna vatrogasna jedinica Travnik zahvalnice su dobili penzionisani pripadnici: Ferid Alimović, Muharem Riđić i  Besim Halilović, a za odgovoran i profesionalan rad na poslovima u Upravnoj organizaciji Teritorijalna vatrogasna jedinica Travnik zahvalnicu je dobio vatrogasac Nijaz Čauš.

Travnički vatrogasci obilježili 140 godina od osnivanja najstarije vatrogasne jedinice u BiH

Plaketu za  svesrdnu i nesebičnu pravnu pomoč pripadnicima Upravne organizacije Teritorijalna vatrogasna jedinica Travnik dobila je: Mirjana Lovrinović – šefica Službe za opću upravu i BIZ Općine Travnik, a za pruženu pomoć u opremanju Uprave organizacije Teriorijalna vatrogasna jedinica Travnik plakete su dobili: Fikret Dželilbašić, Roland Lustenberger, Peter Logar i Vatrogasna zajednica Krapinsko – zagorske županije.

Za odgovoran i profesionalan rad na poslovima u Upravnoj organizaciji Teritorijalna vatrogasna jedinica Travnik zahvalnicu je dobio vatrogasac Mato Kepić.

Za pruženu pomoć i podršku u radu i opremanju TVJ Travnik Plaketu je dobio i načelnik Općine Travnik, Admir Hadžiemrić.

 

(foto: Mirsad Mujanović)