Nakon protivljenja mještana Nević Polja, koji nisu htjeli dopustiti da im brza cesta koja će se uskoro graditi selo podijeli na dva dijela, novotravničko Općinsko vijeće na posljednjoj sjednici usvojilo je  trasu kojom će brza cesta samo 300-tinjak metara zahvatiti općinu Novi Travnik.

 

Kako je kazao Ermin Hadžimehmedagić, šef Službe za projektiranje JP “Autoceste FBiH”, novotravnički dio trase četvrti put iznova projektiraju.

-Prijašnja trasa dijelila je naselje na dva dijela i trebao je rušiti četiri kuće. Tu je došlo do neslaganja iako smo predlagali da napravimo neki vijadukt. Nađeno je kompromisno rješenje koje samo malim dijelom zahvata općinu Novi Travnik i u kojem ćemo eventualno morati srušiti samo jednu kuću. – rekao je Hadžimehmedagić.

Za sada se, kažem još uvijek ne može reći kad će biti eksproprijacija zemljišta, obzirom na faze koje treba provesti prije toga.

-Nakon usvajanja prostornog plana idu izrada idejnog i glavnog projekta, pa elaborat o eksproprijaciji kada će se točno znati koje kuće se ruše, koliko kvadrata i sve. Izgradnja brze ceste krenut će od ulaza u Vitez do Nević Polja. –  kazao je Hadžimehmedagić.