Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je utvrdila Nacrt Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu u iznosu od 219 miliona KM i Nacrt Zakon o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu i uputila ove dokumente u skupštinsku proceduru.

 

 

Nacrt Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu iznosi 219.008.468 KM što je za 24.067.485 KM ili 9,9 posto  manje u odnosu na Izmjene Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu.

Ukupni prihodi, primitci i financiranje u Nacrtu Budžeta SBK za 2020. godinu iznose 219.008.468 KM. Ukupni rashodi i izdatci u Nacrtu Budžeta SBK za 2020. godinu iznose 219.008.468 KM.