Ambasadorica Kraljevine Švedske u BiH Johanna Strömquist i predstavnica švedskog Univerziteta Jönköping Susanne Smithberger jučer su uručile certifikate desetoj generaciji omladinskih radnica i radnika Centra za edukaciju mladih.

 

Centar za edukaciju mladih svečano je promovisao dvadeset omladinskih radnica i radnika koji su uspješno završili deseti ciklus univerzitetskog kursa „Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici“, te postali ambasadori omladinskog rada, zagovarači pravih vrijednosti među mladima i pozitivni uzori koji će motivisati mlade da budu nosioci pozitivnih promjena u zajednici.

Ova svečanost organizovana je u duhu dvadeset godina uspješnog rada Centra za edukaciju mladih, a svojim prisustvom uveličali su je partneri ove organizacije: Johanna Strömquist, ambasadorica Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, Admir Hadžiemrić, načelnik Općine Travnik, Muhamed Softić, sekretar Ureda za evropske integracije, fondove, odnose s javošću i kvalitet prema međunarodnom standardu SBK, te Susanne Smithberger, predstavnica švedskog Univerziteta Jönköping.

Švedska ambasadorica uručila certifikate omladinskim radnicima Centra za edukaciju mladih

Ambasadorica Strömquist je u svom obraćanju izrazila zadovoljstvo što je imala priliku posjetiti Centar za edukaciju mladih i prisustvovati ovoj svečanosti, te je omladinskim radnicima poželjela mnogo uspjeha u njihovom radu. I ostali gosti su istaknuli vrijednost rada Centra za edukaciju mladih, koji je danas respektabilna organizacija, ne samo u Travniku nego i cijeloj BiH, baveći se direktnim omladinskim radom, formalnom i neformalnom edukacijom, zagovaranjem za unapređenje položaja mladih, te njihovim osnaživanjem u oblasti zapošljavanja i samozapošljavanja.

Jučerašnja svečanost dio je obilježavanja dvadeset godina uspješnog rada Centra za edukaciju mladih, ali i organizovanja prvog ciklusa kursa za omladinske radnike, koji je prije dvadeset godina doveo koncept modernog omladinskog rada u Bosnu i Hercegovinu. Danas, programe velikog broja organizacija civilnog društva u BiH vode omladinski radnici koji su uspješno završili univerzitetski kurs „Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici“ u organizaciji Centra za edukaciju mladih i Univerziteta Jönköping iz Švedske. Misija svih njih je svakodnevni rad sa mladima, kao i njihovo osnaživanje za rad na ličnom i socijalnom razvoju, te za aktivno učešće u izgradnji zajednice i boljeg bh. društva.

 

(CEM)