Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH danas bi u Sarajevu trebalo da razmatra Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH, prenosi Srna.

Budžet institucija BiH za 2019. godinu Predsjedništvo BiH utvrdilo je na sjednici 31. jula, preglasavanjem srpskog člana Predsjedništva Milorada Dodika, koji je tražio da prethodno bude formiran Savjet ministara.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2019. godini iznose 966.000.000 KM, što je za 16.000.000 KM više nego 2018. godine, a servisiranje spoljnog duga BiH iznosi 825.760.678 KM i manje je za 178.301.651 KM u odnosu na prethodnu godinu.

Budući da do sada nije usvojen budžet za 2019. godinu, institucije BiH i međunarodne obaveze BiH finansirane su na osnovu odluka Savjeta ministara u tehničkom mandatu o privremenom finansiranju.

Poslanici bi trebalo da razmotre i Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama BiH, čiji je predlagač Savjet ministara.

Predloženi zakon jedan je iz seta od pet reformskih zakona kojim se unapređuje finansijska stabilnost u BiH i vrši usklađivanje ovog zakona sa odgovarajućim direktivama EU.

Novim zakonom omogućena je bolja zaštita deponenata prilikom transformacije banaka u BiH, te uvedena mogućnost restrukturiranja banaka.

Propisano je da banke koje dobiju dozvolu za rad od entitetskih agencija za bankarstvo automatski ulaze u proces osiguranja depozita.

Među predloženim tačkama dnevnog reda je i zahtjev grupe poslanika za razmatranje po hitnom postupku Prijedloga zakona o dopuni Krivičnog zakona BiH a koje se tiču krivičnog djela terorizma, uključujući zloupotrebu informacionih tehnologija, interneta i drugih mreža, te putovanja i boravak u drugoj zemlji u svrhu terorističkih aktivnosti, kao i obuku za izvođenje terorističke aktivnosti.

Najveći broj tačaka dnevnog reda odnosi se na davanje saglasnosti za ratifikaciju ugovora i sporazuma za finansiranje više infrastrukturnih i drugih projekata u BiH vrijednih stotine miliona KM.

Početak sjednice, prve redovne nakon konstitusianja Predstavničkog doma početkom decembra prošle godine, rezervisan je za komentare na dobijene odgovore na poslanička pitanja, njih skoro 500, među kojima je i nekoliko pitanja poslanika postavljenih u prošlom mandatu ovog doma.

Sjednica je zakazana za 10.00 sati.