Spajanje teorijskog znanja sa praktičnim vještinama je nešto čemu Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“  posvećuje značajnu pažnju, a tome, između ostalog,  svjedoči niz primjera organizovanih posjeta studenata privrednim subjektima. Takva praksa je nastavljena, ali u prilagođenim uslovima online nastave.

U okviru predmeta Poduzetništvo, kojeg na Fakultetu Poslovne ekonomije predaje prof. dr. Jamila Jaganjac, održane su online vježbe u VETERINARSKOJ STANICI „Dr Salkić“ d. o. o. Travnik.

Vježbe je održala dipl. oec. Aida Ramčić-Salkić, as., a domaćin je bio vlasnik i direktor, Alen Salkić, dr. vet. med.

This slideshow requires JavaScript.

Studenti su pomoću videomaterijala prošetali kroz sve prostorije, pri čemu su im usmeno date informacije o proizvodnji veterinaskih usluga, organizaciji i načinu poslovanja.

Online posjeta je bila prilika da studenti dopune svoja znanja i na neki način testiraju teorijske spoznaje na konkretnom primjeru poduzetnika u bh. uslovima, načinu kako se praktično spajaju veterina i ekonomija, te kako Društvo opstaje u vanrednim okolnostima pandemije, odnosno, koliko je razvijen krizni menadžmet.

Zajednički zaključak svih učesnika je bio da ulaganje  u znanje nikad nije uzalud, o čemu svjedoči stalni rast i razvoj ovog privrednog Društva, a što može biti motiv i studentima da nastave započeti put cjeloživotnog učenja.