Nezavisni blok je ponovo uputio inicijativu nadležnim institucijama u BiH da konačno usvoje propis o osiguravanju zagarantovane cijene i sigurnog otkupa poljoprivrednih proizvoda od poljoprivrednika koji teško na zemlji rade i privredjuju.

 

Prije pet godina je predsjednik Nezavisnog bloka Senad Šepić, tada zastupnik u Parlamentu BiH, pokrenuo ovu inicijativu i od tada su predstavnici NB-a više puta, uz zahtjev i za osiguravanjem tzv. ‘plavog dizela’ otvarali ovo pitanje na višim nivoima, ali je vlast nažalost dosad bila gluha i nespremna da ovo prihvati.

Nezavisni blok Unsko-sanskog kantona poziva sva općinska vijeća, načelnike i gradonačelnike sa USK da usvoje jasan plan i program podrške i razvoja poljoprivrede i sela i da to bude sastavni dio budžeta u narednoj godini, jer je posebno pandemija pokazala koliko je poljoprivreda važna za naš sveukupni opstanak.

Jedan od najvažnijih dijelova izborne platforme Nezavisnog bloka i za lokalni nivo jeste program podrške za poljoprivredu, zaštitu poljoprivrednika i  razvoj naših sela. To želimo uraditi kroz sistemsko osiguravanje zagarantovane cijene i sigurnog otkupa poljoprivrednih proizvoda i na lokalnom nivou, kroz osiguravanje besplatnog sjemena i subvenioniranog goriva, sistema podrške skladištenja sezonskog voća i povrća u hladanjačama koje općine trebaju kupiti i staviti na raspolaganje poljoprivrednim proizvodjačima. Ovo su jednostavne stvari i zahtjevi za koje možemo i želimo iskoristiti vlastite, ali i resurse fondova evropske unije i prekogranične saradnje.