Promovišite svoje proizvode i usluge  na bilbordima koji su pozicionirani na najboljim lokacijama u srednjoj Bosni, na ulazima u gradove i magistralnim saobraćajnicama.

 

 

Naši bilbordi smješteni su u Travniku uz magistralni put M-5,  na samom ulazu i izlazu iz grada,  na četiri strane dimenzija 3,5 x 2 m, u Bugojnu na samom ulazu i izlazu iz grada, na  dvije  strane, dimenzija 4 x 2 m. Na regionalnom putu  Kiseljak-Fojnica 2 strane, dimenzija 4×2 m, u Busovači na magistralnom .putu M – 5 na smom ulazu i izlazu iz grada, na 2 strane dimenzija 2 x 3 metra. Naši bilbordi smješteni su i u Vitezu na lokalitetu Poslovnog centra PC 96, uz magistralni put M – 5, ispred Frizerlanda, na 2 strane dimenzija 4 x 2 m, te u centru Viteza na dvije  strane dimenzija 3,5 x 2 m, te na magistralnom putu M- 16 Donji Vakuf-Jajce na  2 strane, dimenzija 4 x 2 m.

 

Uskoro će u ponuditi biti još dvije nove lokacije u Travniku i Kiseljaku. Za sve informacije pozovite na telefon 061 792 779.