Pozivaju se javne ustanove, nevladine organizacije, udruženja građana, privredni subjekti, neformalne grupe građana i građani pojedinci da svojim prijedlozima uzmu učešće u kreiranju programa kulturne manifestacije „Andrićevi dani 2020“.

 

Planirano je da programske aktivnosti kulturne manifestacije „Andrićevi dani 2020“ traju od 09.10. do 09.11.2020. godine.

Također, planirano je da se kulturna manifestacija „Andrićevi dani 2020“ simbolički kontekstualizira u izuzetno važnu godišnjicu – 75 godina od objave romana „Travnička hronika“ Ive Andrića.

Prijedlog pojedinačnih programskih sadržaja treba da sadrži sljedeće:

  • Datum održavanja;
  • Tačan naziv sadržaja;
  • Podnaslov ili dodatni opis sadržaja (ukoliko je potreban);
  • Ime/na i prezime/na, akademske titule učesnika sadržaja (ukoliko je potrebno);
  • Mjesto održavanja/izvođenja sadržaja;
  • Vrijeme održavanja/izvođenja sadržaja;
  • Ime i prezime, te kontakt osobe zadužene za organizaciju sadržaja.

Svi zainteresirani svoje prijedloge mogu dostaviti najkasnije do 29.09.2020. godine lično ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Gradska biblioteka Travnik, Bosanska 113, Travnik 72270, sa naznakom Za učešće u programu kulturne manifestacije „Andrićevi dani 2020“ ili putem e-maila na adresu: [email protected].

Prijedlozi pristigli do navedenog roka bit će razmatrani od strane JU Gradska biblioteka Travnik u cilju definiranja konačnog programa.

Napominjemo da će svi programski sadržaji biti realizirani u skladu sa važećim mjerama prevencije COVID-19, a koje vrijede za područje Federacije Bosne i Hercegovine i Srednjobosanskog kantona, te da organizator sadržaja preuzima odgovornost za adekvatno provođenje mjera.

 

(JU Gradska biblioteka Travnik)