Stari grad Vidoški jedan je od najvećih gradova ovog tipa na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. U srednjem vijeku je predstavljao najbolje utvrđen odbrambeni objekat sačinjen od 13 kula.

 

Ime je dobio po rijeci Viđoštici (Bregavi). Prvi put se spominje 1444. godine kao grad u zemlji hercega Stefana. Na povratku iz Stoca ka Sarajevo ne može se proći, a da se ne posjeti jedna od najukrašenijih nekropola stećaka.

 

(Udruženje Mapa kulture)