Općina Travnik se i dalje nalazi na 30. mjestu po stepenu razvijenosti općina u Federaciji BiH (izvor: Federalni zavod za programiranje razvoja 2019). Na istom mjestu se općina nalazila i 2016. godine kada je na lokalnim izborima sadašnje Vijeće izabrano glasovima stanovnika općine Travnik.

 

 

Statistički gledano, ništa nije urađeno kako bi napredovali na listi razvijenosti općina u FBiH. Zaključak se izvodi sam po sebi. Ovo OV Travnik je bilo neuspješno. Objektivno, još uvijek tapkamo u mjestu ne znajući u kojem pravcu treba ići razvoj Travnika.

Razgovaramo sa predsjednikom kluba SDP-a u OV Travnik, Dukić Sinišom o radu Vijeća, donesenim odlukama, problemima koji su riješeni, problemima koji se uporno „guraju pod tepih“ i kako SDP vidi razvoj Travnika u slijedeće četiri godine.

Hronika.ba: Statistika je neumoljiva. Općina Travnik stagnira. Nema vidljivih pomaka. Koliko je ovo vijeće krivo za četiri godine „tapkanja u mjestu“?

DUKIĆ: Neki iz vladajućih stranaka će reći da je „statistika skup netačnih podataka“ a ja ću reći da naši građani ne žive bolje nego sto su živjeli prije četiri godine, da Travnik nema razvijenu industrijsku infrastrukturu, da je prosječna neto plata u Travniku 770 KM što je jedna od najnižih isplaćenih prosječnih plata u FBiH u 2019. godini. Mladi nam odlaze, novorođenčadi je sve manje a, nažalost, umrlih sve više. Sve u svemu, alarmantno stanje. Svemu u prilog ide i mlaka reakcija vladajuće koalicije na probleme koji su vidljivi na svakom koraku. Vijeće je krivo u mjeri u kojoj smo mogli više slušati jedni druge a nismo, više djelovati kako bi privukli investitore a nismo, slijediti  usvojenu Strategiju razvoja općine Travnik a nismo. Osnova razvoja svakog grada jesu njegovi ljudi, a mi taj resurs gubimo iz godine u godinu. Nisam optimista da ćemo nešto promijeniti u godinama koje dolaze osim ako se ne promijeni paradigma „uhljebljavanja“ podobnih, a ne sposobnih u javni sektor koji počinje rasti brže nego privatni sektor koji mora biti oslonac razvoja općine. Budžet nam je kao stari bosanski „đevđir“ i curi na sve strane. Potreban nam je reinženjering budžeta i to što prije.

Hronika.ba: Spominjete Strategiju razvoja općine 2016-2020? Odlazak mladih nije samo problem Travnika zar ne? Kritika stoji, ali mora biti i samokritike. Šta je to SDP kao klub u Vijeću uradio kako bi bar pokušao popraviti stanje koje kritikujete?

DUKIĆ: Naravno da i mi snosimo dio odgovornosti što nismo bili glasniji pri predlaganju mjera za popravljanje stanja. Naši prijedlozi su vrlo često prvo bili odbačeni od strane koalicije SDA+HDZ BiH, ali moram priznati da su se i vraćali u proceduru kao prijedlozi neke od ove dvije stranke. Mladi odlaze iz cijele BiH i Vaša konstatacija stoji, ali šta mi kao zajednica činimo da spriječimo odlazak mladih iz Travnika? Mi smo kao klub u Vijeću uvijek bili najaktivniji i ako uzmete broj svih podnesenih inicijativa i pitanja, vidjeti ćete da smo najspremniji klub unutar Vijeća. To što se sve što dolazi iz SDP-a apriori odbacuje, dovoljno govori o onima koji to rade a mislim na vladajuću koaliciju. Ono što meni nije jasno jeste potpuna medijska blokada rada OV u Travniku. Građani vrlo često nemaju nikakve informacije o radu vijeća. Tražili smo da se sjednice Vijeća prenose putem lokalne televizije ili na neki drugi način učine dostupne građanstvu, ali vladajući to nisu podržali jer neće da se vidi njihov nerad. I to je potpuno razumljivo, ali samo za njih. Ali nije dobro za demokratiju i za ljude koji žive u ovom gradu.

Nakon šest godina od naše, odnosno SDP-ove prve podnesene inicijative o problemu pasa lutalica i potrebi izgradnje azila, konačno je Vijeće donijelo odluku o lokaciji azila za napuštene životinje, što bi u budućnosti trebalo smanjiti problem pasa lutalica. Također, Vijeće pokušava riješiti problem parking mjesta u urbanoj zoni centra Travnika i druge probleme koje je SDP istakao kroz podnesene inicijative.

U navedeno Strategiji, planirano je uspostava osam poslovnih zona, ali usljed nezainteresovanosti vladajućih, ništa ili gotovo nista se nije uradilo na tom planu. Podnosili smo inicijative o zaštiti prava radnika za vrijeme državnih praznika, o novim podzemnim kontejnerima za smeće koji bi uljepšali naš grad, naknada za porodilje i nezaposlene porodilje, tražili ravnomjerno raspodjelu sredstava za sport i kulturu, tražili da se u doba proglašenja pandemije ljudima koji žele dodjele parcele za obrađivanje i mnogo drugih inicijativa i pitanja. Radili jesmo, ali vladajući nisu imali sluha da se uhvate u koštac sa ovim problemima. A broj novozaposlenih u organima općine je rastao svake godine.

Hronika.ba: Vaš program za slijedeće 4 godine sadrži 4 cjeline zar ne?  Hoćemo redom? Jedinstveni grad Travnik – bez izbornih jedinica.

DUKIĆ: Tako je. Stanovnici Travnika su prije par mjeseci bili svjedoci dešavanja u Domu naroda BiH kada je usvojena inicijativa o izmjeni izbornih pravila za Travnik od 2024. godine. Na našu zajedničku inicijativu ( op.a. SDP, NS i NiP) organizovali smo potpisivanje peticije protiv podjele na izborne jedinice. Moje sugrađanke i sugrađani su reagovali i u velikom broju potpisali protivljenje inicijativi iz Doma Naroda BiH. Mi stojimo na stanovištu da je to nepotrebna inicijativa koja će dalje zakomplikovati postojeće podjele. Posebno nas ljuti što će neki ljudi koji nikada nisu kročili u naš grad, odlučivati o njemu kao dio pogodbe za Mostar. Što se tiče SDP Travnik,  nema prolaza za ovu i ovakve inicijative sa viših nivoa vlasti. Travnik zaslužuje status grada uz izmjenu Statuta i usklađivanje sa principima Zakona o lokalnoj samoupravi FBiH. Tačka.

Hronika.ba: Ekonomija – četiri industrijsko poslovne zone i povećanje izdvajanja za poljoprivredu ?

DUKIĆ: Poslovne zone utječu na privredni razvoj, kao i na privlačenje stranih investitora u određeno područje koji pridonose tom razvoju Mi hoćemo da radom u Vijeću i planiranjem novog budžeta, svake godine izgradimo po jednu industrijsko poslovnu zonu sa kapacitetom od 800 – 1.000 radnih mjesta. To podrazumjeva izgradnju infrastrukture (prilazni putevi, vodovod i energetsku mrežu). Cijena kvadrata za investitore bi bila 0,5 KM po kvadratu, kao renta na godišnjoj osnovi, te izuzimanje od plaćanja svih općinskih taksi u slijedeće tri godine poslovanja na našoj općini. Prva od planiranih zona bi bila Bazimica (zona Istok) u Han-Biljanskoj regiji, a druga (zona Zapad) u Turbetskoj regiji. Potom slijedi zona Jug u Novoj Biloj i zona Centar u Travniku kao Tehnološki park za IT biznise. Završetkom sve četiri zone za četiri godine dovodimo cca. novih 4.000 radnih mjesta u Travnik. Svijetlim primjerom projekta BeeZone koji realizuje CEM, vidimo da postoji poduzetnička inicijativa u Travniku. Mišljenja smo da bi otvaranje Travnika ka drugim granama privrede, osim tekstilne i kožarske, uveliko pomogli razvoju Travnika i povećanju plata i standarda života koji je trenutno među najnižim u FBiH. Kako je Travnik i poljoprivredno područje, moramo ulagati više u istu. Poljoprivreda treba pratiti razvoj ovih zona kao vrsta kooperanata, uz podršku Vijeća i kroz povećanje izdvajanja za poljoprivredu.

Hronika.ba: Infrastruktura – završetak srednje škole u gradu i sportske dvorane na Piroti ?

DUKIĆ: Još jedna bolna tema za sportiste i učenike ovog grada. Svaki dan možete vidjeti dva spomenika sportu i obrazovanju ovog grada. Godinama smo svjedoci nespremnosti lokalne vlasti da konačno završe ova dva objekta. Moram biti iskren i reći da je ove četiri godine bilo manjih ulaganja u ova dva objekta ali ovaj grad zaslužuje da se konačno stavi tačka na ova dva projekta, te da se u slijedećem sazivu OV Travnik završe ovi objekti.

Hronika.ba: Zdravstvo i socijalni aspekti

DUKIĆ: Krenuti ću od podataka da je Travnik 2016. godine imao 486 novorođenčadi a 537 umrlih, dok je u 2019. godini zabilježen pad broja novorođenih beba tj. 425, te porast broja umrlih tj. 588. Prirodni priraštaj nam je -163. Ovo su podaci Agencije za statistiku FBiH. Svake godine gubimo 100 stanovnika kroz migraciju prema drugim kantonima. Ovaj grad polako izumire i moramo donijeti neke mjere koje će zaustaviti ovaj negativni trend. Mišljenja smo da bi sve nezaposlene porodilje morale imati novčanu podršku iz Budžeta Općine u iznosu od 200 KM u trajanju od godinu dana. Kako god nalazimo novac da stipendiramo studente i učenike srednjih škola, tako trebamo naći prostor u budžetu da finansiramo i nezaposlene porodilje. Prostora za ovu mjeru ima, ali ne znam da li će novo Vijeće smoći hrabrosti i pozicionirati ovu mjeru kroz adekvatnu aloklaciju postojećih budžetskih sredstava.

Sljedeća mjera je uvođenje besplatnog PAPA testa za svu žensku populaciju u potrebi, u okviru usluga Doma zdravlja Travnik. Ova zdravstvena mjera bi bila na raspolaganju svim ženama koje su u potrebi vađenja PAPA testa kao vida prevencije, a prepisana od strane njihovog ljekara. Mislim da su žene ovog grada zaslužile da im ovaj grad pokloni ovu uslugu, te predlažem da novo Vijeće novčano pomogne opremanje laboratorije kako bi ova usluga bila besplatna.

I za kraj, a ništa manje važna mjera, je ona kojom ćemo za sve učenike osnovnih i srednjih škola koje dolaze iz socijalno ugroženih porodica osigurati besplatne autobusne karte za vrijeme trajanja školske godine.

Odgovorno tvrdim da jednim reinženjeringom budžeta možemo realizirati sve ove mjere, ali će curenje budžetskih sredstava kroz onaj bosanski „đevđir“ morati prestati.

Za kraj, želim se obratiti građankama i građanima ove lijepe općine sa porukom da će SDP BiH Travnik nastaviti dosljednu borbu za ostvarivanje prava svih njegovih stanovnika. Nikada nećemo podržati nepravdu, a činiti ćemo sve kako bi svi živjeli sretno i dostojanstveno u godinama koje dolaze.

Dodao bih, dosljedno i sa karakterom pravih Bosanaca i Hercegovaca.