Petnaestak dana nakon održanih lokalnih izbora razovarali smo sa Asimom Mekićem, predsjednikom Kantonalnog odbora SDA Srednjobosanskog kantona koji na ovim izborima još jednom osvojio poziciju načelnika u općini Busovača. Ističe, kako je reletivno zadovoljan rezultatima, jedna pozicija načelnika manje , ali je više manadata u općinskim vijećima.

 

hronika.ba : Koliko ste zadovoljni rezultatima lokalnih izbora koje je ostvarila SDA u SBK?

 Mekić: Što se tiče rezultata izbora na nivou kantona mogu reći da sam relativno zadovoljan iz razloga što imamo manji broj osvojenih glasova u apsolutnom iznosu kao i jednog manje izabranog načelnika.

Međutim, kada se uđe u ozbiljniju analizu onda možemo biti u potpunosti zadovoljni. SDA je u svim općinama našeg kantona na prošlim izborima osvojila ukupno 93 vijećnička mjesta, jer je u Jajcu bila koalicija više stranaka, a kada bi i to uzeli u obzir to bi bilo 96 vijećničkih mjesta.

Također smo 2016. godine ostvarili najbolji rezultat ikada na području SBK po broju osvojenih glasova, a to je bilo približno 42.500.

Ovaj put minimalan broj vijećnika u Općinskom vijeću koje ćemo imati je 96, a ako računamo istu koaliciju u Jajcu kao i na prošlim izborima onda će broj osvojenih vijećničkih mandata biti 99, što znači da smo popravili izborni rezultat kada su u pitanju općinska vijeća.

Kada su u putanju načelničke pozicije osvojili smo jednu manje nego prošli put, jer zaboravljamo da je na prošlim izborima kolega Hasan Ajkunić, načelnik Općine Busovača bio nezavisni kandidat, a koji je kasnije ponovno pristupio SDA. Ovaj put nešto slično se desilo i dešava se sa načelnikom Općine Donji Vakuf, gospodinom Husom Sušićem.

Znači, relativno sam zadovoljan, ali realno gledajući mogu reći da sam zadovoljan jer kad dostignete maksimum ne možete dalje. Svaki najmanji podbačaj predstavlja neuspjeh.

Koristim priliku da svim novoizabranim načelnicima i općinskim vijećnicima čestitam na osvojenim mandatima i da im zaželim sretan i uspješan rad i što bolje rezultate.

Svim načelnicima i općinskim vijećnicima iz drugih političkih stranaka želim isto, jer smo svi na istom zadatku, i trebali bi raditi za dobrobit svih građana u općinama.

 

O izborima u Novom Travniku

hronika.ba: U većini općina SDA je zadržala pozicije načelnika, izuzev u Donjem Vakufu i  Novom Travniku. Da li je postojala mogućnost da se dogovori zajednički kandidat među probosanskim strankama u Novom Travniku?

 

Mekić:  Situacija u Novom Travniku je onakva kakvo ste postavili pitanje. Tamo je pet političkih stranaka napravilo zajednički dogovor oko kandidata za načelnika općine. Isto tako, neke stranke su dale podršku iako nisu bile potpisnice sporazuma, izuzev Naroda i pravde koji je ponudio kandidata zbog kojeg se desilo to tako ste postavili pitanje.

Važno je napomenuti da je taj kandidat imao samostalni pokušaj, da bude nezavisni kandidat, i nije mu uspjelo iz formalnih i proceduralnih razloga, a onda su on kao potencijalni nezavisni kandidat i Narod i pravda kao stranka ponudili zajedničko rješenje, spojili „ugodno sa korisnim“ iz čega je proizašlo ovakvo rješenje.

Sada treba postaviti još jedno pitanje: kada takav kandidat osvoji veći broj glasova nego kandidat zvanično pet političkih stranaka, onda treba analizirati kakav je bio ponuđeni kandidat.

Zanimljivo je da, kako vi kažete, probosanske stranke imaju veći broj osvojenih glasova u Općinskom vijeću i veći broj mandata, ali su izgubile izbore za načelnika, što znači da nisu glasali za vlastitog kandidata, što je vrlo čudno i prosto nevjerovatno.

 

O izborima u Donjem Vakufu

 

hronika.ba: Kakav je Vaš komentar na slučaj u Donjem Vakufu?

 

Mekić: Čestitam na izboru novom starom načelniku, gospodinu Husi Sušiću, i želim mu uspješan rad kao i do sada.  Ovo nam nije trebalo. Iskreno, ako ćemo biti principijelni, kandidat SDA je bila doktor Rusmera Bašić i voljeli smo da je ona pobijedila. Međutim, Huso se u proteklom periodu pokazao kao dobar načelnik, i on će sigurno nastaviti onako kako je započeo i radit će za dobrobit svih građana.

Isto tako SDA se treba zapitati zašto je došlo do ovakve situacije? Duboko sam ubijeđen da moramo malo bolje sagledati opšte stanje i tražiti rješenja za budući period. Pod broj jedan je interes građana Donjeg Vakufa bez obzira kojoj političkoj opciji pripadaju, a mi smatramo da SDA mora biti vodeća koja radi na tom zadatku. Tražit ćemo „pomirenje i kompromis“, i akobogda uvjeren sam da ćemo uspjeti u tome.

 

Ponoviti izbore za načelnika Travnika

 

hronika.ba: Kakva su očekivanja po pitanju izbora načelnika Općine Travnik, nakon smrti kandidata SDA, dr. Mirsada Pece?

 

Mekić: Vjerujemo, po nekim istupima u javnostima od strane CIK-a, da će se izbori ponoviti u najkraćem mogućem roku. Ali prvo treba proglasiti izbore. Pošto  gospodin rahmetli Peco ne može preuzeti mandat izbori će biti ponovljeni.

Volio bih da svi čitaoci ovog teksta pogledaju izjave stranaka i pojedinaca po ovom pitanju odmah poslije izbora, prvenstveno mislim na predsjednika Federacije BiH gospodina Marinka Čavaru koji je već tu noć bio jasan da se mandat dodjeljuje kandidatu broj dva sa liste i da tu nema tumačenja, da je to zakon tako rekao, što nije tačno.

Isto tako, neprimjerena je izjava od strane predsjednika Federacije BiH, da je SDA kad je saznala za smrt svog kandidata i dalje poticala građane da glasaju za mrtvog čovjeka, i što je, kako je rekao morbidno. Mi to nismo radili. Izbore je možda trebalo prekinuti, ali to nije u mandatu SDA nego CIK-a i Općinske izborne komisije.

Ja kao predsjednik Kantonalne organizacije SDA SBK i gospodin Tahir Lendo kao predsjednik Općinske organizacije SDA Travnik smo se takođe oglasili i iznijeli svoje argumente zbog kojih smatramo da bi izbori trebali biti ponovljeni.

Zakon se posmatra u cjelini i suština je ono što zakon želi da kaže, a pojedini članovi zakona mogu čak biti i u koliziji. Znači, duh zakona je u pitanju.

Ukoliko neki od načelnika bude imenovan na neku drugu funkciju mandat se ne dodjeljuje drugom sa liste, nego se izbori ponavljaju, bez obzira što je to taj načelnik učinio svojom voljom a ne uslijed više sile.

U našem bližem okruženju desila su se tri smrtna slučaja. Umro je načelnik Općine Ildiža, gospodin Amer Ćenanović, prije toga je preminuo načelnik Općine Kiseljak, gospodin Josip Udovčić, kao i načelnik Općine Donji Vakuf, gospodin Arif Magrdžija. Da li je mandat dodijeljen slijedećem kandidatu sa liste ili su izbori ponovljeni?

Šta je duh i suština rečenog? Nikada mandat nije bio dodijeljen kandidatu broj dva, uvijek su izbori bili ponovljeni.

Veliku polemiku je izazvala rečenica koju sam ja lično napisao a koja otprilike glasi ovako: ukoliko se mandat dodijeli slijedećem kandidatu sa liste, stavljate metu na čelo pobjednicima izbora.

I dalje mislim tako. Pogledajte koja je borba za načelničku poziciju. Može se svašta „namjerno“ desiti kandidatu pobjedniku da bi slijedeći kandidat preuzeo mandat.

Oba HDZ-a su prevršila svaku moguću mjeru u komentarima, a posebno HDZ 1990. A suština je kako SDA neda da Hrvat bude načelnik Općine Travnik, što nikada nigdje nismo spomenuli.

Bilo koji kandidat, iz bilo koje političke stranke, ili bilo kojeg naroda, kada pobijedi na izborima je naš načelnik i načelnik svih građana, sviđalo se to nekome ili ne sviđalo. On je načelnik i onima što nisu izišli na izbore. Došlo je u komentarima od strane HDZ 1990. do toga da je stavljena meta na čelo kandidatu broj dva u Travniku koji je iz HDZ-a po nacionalnosti Hrvat, kao i članovima Predsjedništva BiH, što je sramota. To u našim dopisima uopće nije spomenuto. Mi govorimo o principima.

Čini mi se da je suština prepiske i prepucavanja bila da se od strane HDZ-a kaže da Hrvat ne može biti načelnik općine Travnik, što nije tačno, i to uopšte nije spomenuto u našim obraćanjima.

Ja sam trenutno načelnik Općine Busovača i ponovno sam po četvrti put izabran na tu funkciju, a dolazim iz reda SDA i bošnjačkog naroda. Na izborima sam osvojio najveći broj glasova i ja sam načelnik svih građana općine Busovača. Isto tako, ukoliko kandidat HDZ-a ili bilo koje druge političke stranke ili drugog naroda pobijedi na izborima u Travniku, on će biti načelnik svih građana Travnika. Koliko znam pobjednik nikada nije bio drugi po broju osvojenih glasova, nego uvijek onaj koji osvoji najveći broj glasova.

U mom odgovoru koji sam napisao na komentare naveo sam primjer nama susjedne države Hrvatske, članice Evropske unije, čiji zakon jasno kaže da se u takvim situacijama izbori ponavljaju.

Navedeni akt je upućen CIK-u i OSCE-u, te na znanje Centrali SDA BiH i javnosti. Pozivam CIK i OSCE da dobro pročitaju akte, i ako sam bilo šta rekao što nije dobro da me sankcionišu. Dakle, izbori u Travniku će se ponoviti, i bilo ko da pobijedi ja mu čestitam i to će biti naš načelnik.

 

hronika.ba: Hvala Vam na razgovoru.