Prijenos suđenja u krivičnim predmetima koji se vode pred Sudom Bosne i Hercegovine će se vršiti online, a prvo takvo suđenje zakazano je za srijedu 24. februar  u predmetu “Respiratori” u kome se sudi premijeru Fadilu Novaliću i drugima, navode iz Suda BiH.

 

Prema saopćenju Suda BiH, prijenos će se vršiti preko kanala YouTube, odnosno preko posebno kreiranog i zaštićenog naloga koji će u skorije vrijeme biti dostupan na službenoj web-stranici Suda.

Prvi ovakav prijenos suđenja će biti 24. februara u predmetu Fadil Novalić i drugi, saopćeno je.

-Naglašavamo da će se prenos suđenja u početnoj fazi vršiti samo iz jedne sudnice, a u dogledno vrijeme sistem će se razviti i u ostalim sudnicama za druge krivične predmete s povećanim interesom javnosti. – navedeno je iz Suda.

Korisnici naloga Suda će biti novinari kojima se odobri prijava za korištenje naloga, službena lica u institucijama i organizacijama s kojima Sud ima sporazum o saradnji, kao i službena lica koja vrše monitoring suđenja, te drugi uz obrazložen zahtjev, pri čemu će novinari koji prate suđenja pred Sudom imati prioritet u obradi prijava za korištenje naloga Suda.

-Novinari, koji prate suđenja pred Sudom Bosne i Hercegovine, imat će prioritet u obradi prijava za korištenje naloga, a prijava za akreditovanje podnosit će se na obrascu, uz potpisanu izjavu o korištenju te fotokopiju novinarske iskaznice. Prijava novinara bit će trajna i važit će do opoziva podnosioca ili ukidanja od strane Suda. –  stoji u saopćenju.

Iz Suda BiH pojašnjavaju da će prijava službenih lica važiti za određeno ročište ili krivični predmet, dok će zahtjev drugih lica važiti isključivo za određeno ročište. Nakon odobrene prijave, svi su dužni izvršiti najavu za konkretan predmet i ročište do kraja radnog vremena dan prije dana suđenja, a izuzetno najave na dan suđenja mogu biti uzete u razmatranje.

Prema saopćenju, Sud počinje s ovom praksom s namjerom poboljšanja platforme Suda za efikasnije informisanje javnosti o suđenjima u krivičnim predmetima, u cilju unapređenja saradnje sa zajednicom i jačanja transparentnosti rada, te imajući u vidu okolnosti izazvane globalnom pandemijom koronavirusa.