Sveučilište/Univerzitet “Vitez” organiziralo je Međunarodni seminar pod nazivom “Zdravlje i hrana”. U uvodnom dijelu seminara obratili su se: dr.sc.Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane, prof.dr.Sead Karakaš, direktor Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB,  Albisa Kahrić iz Službe za razvoj, privredu i vanprivredu Općine Travnik i prof.dr.sc.Mirko Puljić, rektor Sveučilišta/Univerziteta  “Vitez”.

 

Tokom seminara predstavljeno je devet tema i projekata i podjeljena su iskustva iz ove oblasti.

Prof.dr.sc. Mačkić Sejad predstavio je projekat: ”Kontinuirana profesionalna edukacija i doedukacija iz oblasti sigurnosti hrane nadležnih institucija, subjekata u poslovanju s hranom i osoblja koje posluje sa hranom”

Predstavljen je  Vodiča za sigurno rukovanje hranom u sektoru ugostiteljstva i avanturističkog turizma i Vodiča za dobijanje oznaka geografskog porijekla i tradicionalnih specijalteta hrane u BiH . Vodiče je predstavio  Velibor Trifković, stručnjak za turističke proizvode, USAID Turizam projekt

Iskustva iz oblasti proizvodnje organske hrane sa učesnicima seminara podjelio mr.sc. Herceg Sejad, proizvođač organske hrane iz Novog Travnika.

O “Zaštiti geografskog porijekla proizvoda” govorio je dr.sci Dragan Brenjo sa Odsjek za certifikaciju i označavanje hrane, Agencije za sigurnost hrane BiH.

This slideshow requires JavaScript.

“Bruceloza kao javnozdravstveni problem” bila je tema o kojoj je govorio ,mr. sc. Dženo Hadžović, viši stručni saradnik za veterinarsku epidemiologiju iz Odjeljenja za zdravlje i dobrobit životinja u Uredu za veterinsrstvo BiH.

Doc.dr.sc. Vedran Poljak iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo predstavio je analizu  “Unos kuhinjske soli i zdravlje – rizik/ benefit analiza “, a o “Zdravstvenoj ispravnost mlijeka i mliječnih proizvoda”  govorila je prof.dr.sc. Amela Semić, dirktorica  Direkcije za osiguranje kvaliteta i standardizaciju AS Holdinga.

“Kvalitet i sigurnost meda i ostalih pčelinjih proizvoda” tema je o kojoj je govorio  prof.dr.sc. Sejad Mačkić sa Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta/Univerziteta ”Vitez”, a  “Neka ljekovita svojstva BiH medova” predstavio je doc.dr.sc. Harun Kurtagić iz  FZZP, Bosne i Hercegovine.