Dobra vijest za budžetske korisnike u Srednjobosanskom kantonu.Naime sporazumom  koji su postigli pregovarački timovi Vlade i Sindikata  javne uprave Srednjobosanskog kantona, plaće od prvog jula ove godine rast će za osam i po  procenata. Istovremeno dogovorena je i isplata regresa u visini polovine prosječne plaće u FBiH, koji  bi mogao biti isplaćen već sa majskom plaćom, objavila je Federalna televizija.

 

Obećanje dato na pregovorima krajem prošle godine, da će u drugoj polovini maja biti razgovarano o novom usklađivanju osnovice plaća ,ispunjeno je. Tako će sporazumom postignutim u Travniku, za više od pet hiljada zaposlenih u obrazovanju, Ministarstvu unutranjih poslova, te  u organima uprave i pravosuđa ovog kantona, plaće rasti za 8,5 procenata.

-Dogovorena je osnovica 330 KM na obostrano zadovoljstvo bez obzira na inflatorni tok. – kazao je Hajrudin Alibašić, predsjednik  sindikata državnih službenika i namještenika u tijelima vlasti SBK.

Dogovoreno usklađivanje osnovice plaća budžetskih korisnika SBK

-Rebalans se po određenoj proceduri donosi budući da  ide na Sabor, vjeruem da će ići po skarćenom postupku i vjerujemo da će se procedure završiti tijekom šestog mjeseca ove godine kako bi onda i Zakon bio objavljen i mogla primjena ići od 1.7. – rekla je Mirjana Plavčić,ministrica finansija SBK.

Pregovorima je prisustvovao i predstavnik granskog sindikata,koji je pohvalio pregovore dva socijalna partnera,koji su na obostrano zadovoljstvo jedni za druge imali dovoljno razumijevanja,posebno u ovoj izuzetno teškoj ekonomskoj situaciji.

-Ovdje je postignuta suglasnost na realnim osnovama da se pristupi usklađivanju osnovice na 330 KM, ovaj kanton je uproteklom periodu zaostao u odnosu na druge kantone. – naglasio je  Adil Alić, generalni sekretar  Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe sudske vlasti i javnih ustanova

Uz povećanje osnovice plaća za 25 maraka,budžetskim će se  korisnicima ovog kantona,ako sve bude kako je planirano, već sa majskom plaćom isplatiti i regres.

 

(Nađa Ridžić/FTV)