U okviru postupka koji vodi Ministarstvo privrede SBK  danas je ministar privrede SBK,  Nisvet Hrnjić u ime Srednjobosanskog kantona kao koncesora, potpisao  Ugovor sa JP Elektroprivredom  BiH d.d. Sarajevo koju su kao koncesionara predstavljali  generalni direktor Admir Andelija i izvršni direktor za kapitalne investicije Senad Salkić, a koji se tiče izgradnje fotonaponske elektrane Gračanica I i fotonaponske elektrane Gračanica II – općina Bugojno, ukupne jačine 50 MW. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i premijer Srednjobosanskog kantona, Tahir Lendo.

 

 

-Potpisivanjem ovog Ugovora stečeni su zakonski preduslovi za investiranje JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo u ovaj veoma značajan projekat u oblasti proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije. Koncesija se daje na 30 godina, a rok za izgradnju fotonaponskih elektrana je 30 mjeseci po pravosnažnosti dobivene urbanističke saglasnosti.

Realizacija ovog projekta predstavlja nastavak niza projekata u oblasti proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije (postojeće solarne elektrane, vjetropark  Vlašić, mini hidroelektrane) i put Kantona do glavnog cilja, a koji predstavlja samoodrživost u proizvodnji i potrošnji električne energije. – saopćeno je iz Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona.

 

This slideshow requires JavaScript.