Treća redovna sjednica Skupštine Srednjobosanskog kantona, koja je održana danas, prošla je prvenstveno u znaku izmjena i dopuna Prostornog plana Srednjobosanskog kantona u kom su se ponovno našli mnogi objekti koji ne samo da nisu od interesa građana ovog Kantona, nego su upravo ono protiv čega se građani decenijama bore.

 

 

Iako postoje čak i zakonske odredbe o zabrani gradnje mini hidrocentrala u Federaciji Bosne i Hercegovine bez saglasnosti lokalnih zajednica, naš Prostorni plan i dalje smatra da ih treba zadržati. Posebno ako se zna da su tu i centrale protiv kojih je Vlada Kantona izgubila tužbe i da ovakva praksa ne samo izaziva revolt građana nego i stvara ne male finansijske troškove koji se izmiruju iz Budžeta. Pored malih hidrocentrala tu su i drugi energetski objekti – posebno vjetroelektrane i solarne elektrane čija izgradnja u pojedinim općinama nema bilo kakvu suglasnost lokalnih zajednica, odnosno, ima oštra protivljenja građana.

Također, danas se ovdje raspravljalo i o lokacijama za izgradnju regionalne deponije u Vrbaskoj dolini, o čemu se ranije raspravljalo i na općinskim vijećima i interesantno je da i pored zaključaka tih vijeća koji su predstavljeni zastupnicima iz koji su jasni stavovi lokalnih zajednica, a koje se oštro protive izgradnji tih deponija na predloženim lokacijama, vladajuća većina u našem Kantonu i ovog puta je jasno pokazala da ih lokalne zajednice i interesi građana apsolutno ne interesuju, tako da je kao slijedeća lokacija za izgradnju regionalne deponije za zbrinjavanje otpada, u tekstualnom dijelu prostornog plana, unesena lokacija Gornji Boganovci, opština Bugojno, a nakon nje, Ornice, Donji Vakuf, protiv kojih SDP BiH izričitio bio protiv. Također, SDP BiH je predložio amandman, i za brisanje Termoelektrane Bugojno iz Prostornog plana, što je ponovo, vlast SDA-HDZ, odbila. Interesantno je da su protiv brisanja ovih lokaliteta regionalne deponije i termoelektrane bili i zastupnici koji dolaze upravu iz Bugojna i Gornjeg Vakufa, koji dolaze iz SDA i HDZ-a. Ovu Vladu interesuju samo vlastiti pojedinačni interesi, a nikako potrebe građana i to je valjda svima jasno.

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine i njeni zastupnici i predstavnici na svim nivoima i dalje će nastaviti raditi isključivo u interesu svih građana ove zemlje bez obzira na njihovu vjersku, nacionalnu ili stranačku opredijeljenost i stavovi lokalnih zajednica će uvijek biti vodilja prilikom izrade naših programa i projekta. Budućnost Bosne i Hercegovine nije na prodaju sitnim „investitorima“, niti se dogovara u skupim restoranima. Naša borba za prava i glas građana se nastavlja, jer mi nemamo alternative za čiste rijeke i zdravu okolinu koju ćemo ostaviti našoj djeci!

(Služba za odnose s javnošću KO SDP SBK/KSB)