Na jučerašnjoj sjednici Skupštine SBK/KSB u Travniku, putem Kluba HDZ 1990 -HSP BIH i HB postavljeno je zastupničko pitanje Uredu za Europske integracije SBK/KSB; „Koliko je projekata Ured za EU SBK/KSB ostvario u prošloj godini?“ i „Koji su projekti i kolika je ukupna vrijednost istih?“

Obrazloženje:

HDZ 1990 ( zastupnik Anto Bilić) je u prošlom sazivu inicirao formiranje navedenog ureda upravo zbog projekata i programa EU koje bi preko ovog ureda konzumirao i naš Kanton.

Nadalje, vezano uz točku Dnevnog reda „Dopune i izmjene Prostornog plana SBK/KSB 2005-2025“, Klub HDZ 1990 – HSP BIH I HB je istaknuo da ni na koji način nije protiv razvoja obnovljivih izvora energije ( vjetroparkovi, mini hidrocentrale, sunčana energija) predviđenih i ovim prostornim planom te smatramo da je to odlična prilikom da popratimo europske trendove kada su u pitanju obnovljivi izvori energije.

Nažalost, mišljenja smo, kao Klub HDZ 1990 -HSP BiH I HB, da Prijedlog dopuna i izmjena Prostornog plana je daleko od svjetskih i europskih trendova te smo protiv zaključaka viših razina vlasti (Federacije BiH) te zaključaka i odluka općinskih vijeća i lokalnih zajednica koja ističu jasnu ugroženost pojedinih lokacija usvajanjem ovog prostornog plana.

Stoga, Klub HDZ 1990-HSP BIH I HB na današnjoj sjednici je glasao PROTIV ovog prostornog plana smatrajući da zaključci, odluke i zakoni Federacije BiH i Općinskih vijeća u SBK/KSB nisu ovim prostornim planom obuhvaćeni i u suprotnosti su sa pojedinim zahtjevima lokalnih zajednica koje ukazuju na štetnost igradnje minihidrocentrala i vjetroparkova na prostoru SBK/KSB.

Također, vezano za Program rada Skupštine SBK/KSB za 2023. godinu, naš Klub je pohvalio predviđene nacrte Zakona o kazalištima i bibliotekama, ali smatra da je potrebno uraditi i dopune i izmjene postojećeg Zakona o kulturi koji je još iz 2006 godine. Ukazali smo na potrebu donošenja Zakona o nacionalnim društvima koji može biti poseban zakon, a može biti u okviru postojećeg Zakona o kulturi.

Potrebno je definirati kakvu mi to kulturnu politiku želimo na nivou našeg Kantona i općina, jer danas u kulturi imamo svega i svačega, a najmanje kvalitete.

(Klub HDZ 1990 – HSP BIH – HB)