Skupština Srednjobosanskog kantona (SBK) danas  je jednoglasno usvojila Nacrt budžeta Srednjobosanskog kantona  za 2024. godinu u ukupnom  iznosu  od 355 miliona KM. Nacrt Budžeta SBK  za 2024. godinu je prezentirala resorna ministrica Mirjana Plavčić (HDZ BiH).

 

 

-Prema službenim projekcijama, očekuje se prosječni godišnji rast od 3 posto u razdoblju od 2024. do 2026. godine, s naglaskom na povećanju individualne potrošnje i umjerenom rastu investicija, pod uvjetom stabilnosti političkog stanja u državi i okruženju. – naglasila je ministrica Plavčić.

Na strani prihoda, planirani su prihodi, primitci, finansiranje i suficit u iznosu od 355.265.322 KM za 2024. godinu. Proračunski prihodi čine 326.6 mil KM, što predstavlja povećanje od 11,4 posto u odnosu na plan za 2023. godinu. Posebno se ističe rast prihoda od poreza, planiranih u iznosu od 273,8 mil KM, što je povećanje od 13,6 posto  u odnosu na prethodnu godinu.

Skupština Srednjobosanskog kantona usvojila Nacrt budžeta SBK za 2024. godinu

S druge strane, rashodi Budžeta za 2024. godinu planirani su u iznosu od 324.294.522 KM, s pozitivnom tekućom bilansom od 2.328.956 KM. Kapitalni izdaci čine 22.509.950 KM, dok su izdaci za financiranje (otplata kredita) planirani u iznosu od 1.533.600 KM.

-Najznačajnije stavke rashoda obuhvaćaju plaće, doprinose i naknade uposlenih u iznosu od 196,7 miliona  KM, što predstavlja povećanje od oko 4 posto u odnosu na 2023. godinu. Također, izdaci za materijal i usluge povećani su za 5,8 posto, planirani u iznosu od 40,5 miliona KM. –  kazala je ministrica Plavčić.

Ministrica je istaknula da su tekući transferi, podrška obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, egzistencijalnoj naknadi te podrška privredi, poljoprivredi i infrastrukturi, ključni elementi budžeta. Kapitalni transferi usmjereni su prema ulaganjima u opremu, zdravstvene ustanove, te podrška poljoprivredi i vodoprivredi. Ministrica Plavčić naglasila je da je ova struktura budžeta odraz posvećenosti razvoju i zadovoljavanju potreba svih kategorija društva, s jasnom razvojnom dimenzijom za 2024. godinu.