Večeras je u velikoj sali općine Travnik održana  promocija najnovije knjige „JAJCE 1992” autora prof. dr. Amira Klike, višeg  naučnog  saradnik sa Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.

 

Promocija nove knjige dr. Klike, okupila je izuzetno veliki broj zainteresovanih građana iz gotovo svih gradova SBK, koji su na istu došli da bi saznali kako su se to gotovo 6 mjeseci  Jajčani borili sa višestruko nadmoćnijim agresorom, prije nego što su bili prisiljeni napustiti svoj grad krajem oktobra mjeseca 1992 godine.

U uvodnom djelu, moderator i uvodničar brigadir Remzija Šiljak, prisutnima je ukratko predstavio promotore knjige, generale Fikreta Ćuskića i Kenana Dautovića, kao i samog autora ovog izuzetno značajnog i naučnog djela. On je posebno  ukazao na hrabrost Jajčana, kako običnih građana, tako i bivših pripadnika TO, koji su više od 6 mjeseci odolijevali gotovo svakodnevnim napadima znatno nadmoćnijeg agresora, odnosno tada jedne od najvećih vojnih sila na prostorima Evrope, koja je gotovo preko noći transformisana iz JNA u srpsku vojsku.

Prvi promotor bio je prof. dr.  Kenan Dautović, koji je takođe odao priznanje Jajčanima na izuzetnoj hrabrosti pokazanoj u odbrani preko 136 kilometara odbrambene linije, od svakodnevnih napada srpskog agresora na istu, istaknuvši pri tome značaj da su svoj grad zajedno branile jedinice TO – Jajce i HVO – Jajce, što je svakako doprinjelo činjenici da su napadima agresora odolijevali više od 6 mjeseci.  Dautović je ukazao  na značaj ove odbrane i za grad Travnik, koji je 1992. godine širio svoje linije odbrane prema granicama općine Jajce, te sa braniocima Jajca gradio slobodni koridor preko dnolučke planine i Hamandžića, koji će sa nakon pada Jajca, pokazati izuzetno značajnim za sve Jajčane, jer im je omogućio sve uslove za evakuaciju iz njihovog grada.

This slideshow requires JavaScript.

 

General Ćuskić, više je govorio o vojnim aspektima borbe za grad Jajce, te istakao činjenicu da su pri štabu TO – Jajce djelovale tada i mnogobrojne manevarske jedinice ( Kobre, Zlajini momci, Rahmanovi i dr. ) koje su uskakale tamo gdje je trebalo i vraćale izgubljene linije na izuzetno širokom odbrambenom frontu. General Ćuskić ,odao je priznanje i tadašnjem političkom rukovodstvu grada Jajca, na čelu sa načelnikom općine Midhatom Karadžićem i tadašnjim komandantom Štaba TO – Jajce ,Ademom Spahićem, koji su kao tada jedina općina u kojoj nije vladala srpska većina, uspjeli od JNA izvući oružje Štaba TO – Jajce i podjeliti ga braniocima grada Jajca.

General Ćuskić pomenuo je i najveće bitke tada vođene u borbi za slobodu Jajca, posebno istakavši front vođen od strane Šipova, Mrkonjić Grada, Ključa i Banja Luke, na kojem su posebno bila izložena naselja:  Mile, Vrbica, Barevo, Vlasinje, Ćanino Polje, Gola planina, gdje su branioci grada pokazali izuzetnu hrabrost i odvažnost u odbrani Jajca. Pomenuta su i druga naselja i linije fronta, na kojima su jajački borci do zadnjeg momenta branili svoj grad, te na taj način omogućili da oko 30-ak hiljada građana Jajca, kao i ranjenici Ratne bolnice, budu nesmetano evakuisani iz grada, koji je nakon 6 mjeseci bespoštednih borbi pao u ruke agresora.

Sam autor, prof. dr. Amir Kliko, prisutne je upoznao sa kako je to sam naveo „ svojom obavezom „ da se ovom knjigom, koja je prepuna naučnih i drugih dokaza i dokumenata, oduži svom gradu i njenim braniocima, koji su se van ljudskim naporima branili više od 6 mjeseci na dugoj liniji fronta, odolijevajući četničkoj avijaciji i artiljeriji u odbrani svoga grada. Prof. dr. Kliko, kao i drugi promotori, prisutne su upoznali i sa činjenicom da su Jajčani bili jedni od rijetkih, koji su po napuštanju svoga grada i izlasku na slobodnu teritoriju osnovali i vlastitu brigada, koja je bila jedna od najboljih i najorganizovanih formacija u odbrambeno – oslobodilačkom ratu vođenom u našoj Zemlji u periodu 1992 – 1995 godine. Prof. dr. Amir Kliko trenutno radi i na monografiji „Jajačke brigade.