Porezni obveznici na području FBiH su u prošloj godini uplatili preko 7 milijardi i 345 miliona KM javnih prihoda. Istaknuto je to danas na press konferenciji direktora Porezne uprave FBiH Šerifa Isovića.

– Ovim putem im se zahvaljujem. Nije jednostavno uplatiti ovoliki iznos prihoda, posebno u uslovima u kojima rade. Želim im čestitati, posebno onim koji su se odazvali pozivima Poreske uprave i bez prisile plaćali svoje obaveze. Time su dali doprinos širenju kapaciteta države, kao i poboljšanju standarda svih građana, rekao je Isović.

Dodao je da je u odnosu na prethodnu godinu, ovo je povećanje za nekih 14,77%.

– U odnosu na godinu prije mog dolaska na ovu poziciju, ti javni prihodi su povećani za čak 93%, Ako posmatramo strukturu, najveći dio uplaćenih javnih prihoda se odnosi na direktne poreze i doprinose i da oni iznose 6 milijardi i 509 miliona. Svakako se najviše odnosi na doprinose za PIO, nešto više od dvije milijarde i 800 miliona. Porezni obveznici su u odnosu na prošlu godinu uplatili 945 miliona KM više javnih prihoda, rekao je Isović i dodao:

– Sarajevski kanton i dalje bilježi najveće uplate javnih prihoda – više od 2 milijarde i 740 miliona KM. Zatim Tuzlanski kanton sa 1,1 milijardu KM, dok najmanju uplatu ima Bosansko-podrinjski kanton oko 80 miliona i Posavski oko 79 miliona KM, ali to je i normalno s obzirom na njihovu veličinu. To govori da Kanton Sarajevo ima učešće 36%, a Tuzlanski 17%”.

Od 2015. do danas porezni obveznici su uplatili čak tri i po milijarde maraka javnih prihoda više nego što je to bilo 2014. godine.

– Mi u svim ovim godinama, izuzev godine obilježene koronom, pa smo samo tu imali pad prihoda. U svim ostalim godinama smo imali rast. Federacija je prošlu godinu završila sa 544 hiljade zaposlenih, što je u odnosu na prošlu godinu više za otprilike šest hiljada. Od 2014. do danas je broj zaposlenih porastao za 68 hiljada, odnosno nešto više od 14%. Sarajevski kanton i tu prednjači sa 148 hiljada zaposlenih, zatim Tuzlanski sa 104 hiljade, rekao je Isović.