Projekat digitalizacije časopisa koji je još 1993. godine osnovalo i pokrenulo Kulturno društvo Muslimana „Preporod“ Travnik, danas Bošnjačka
zajednica kulture „Preporod“ – Općinsko društvo Travnik, predstavlja stvaranje novog digitalnog sadržaja ove serijske publikacije s nekoliko
važnih ciljeva: zaštita izvornog časopisa, stvaranje novog digitalnog sadržaja, poboljšanje dostupnosti časopisa, promoviranje sistemskog
pristupa digitaliziranoj građi, podrška pojedincima istraživačima, podrška obrazovnim i naučnim institucijama i očuvanje kulturne baštine Bošnjaka.

Projekat Digitalizacija časopisa „DIVAN“ od broja 21 do broja 40 realiziran je uz podršku Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih,
kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, odnosno Vlade Srednjobosanskog kantona.

Digitalni primjerci časopisa „DIVAN“ od broja 1 do broja 40 dostupni su na web stranici Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ – Općinskog društva Travnik u linku: https://travnik.preporod.ba/.