Na panel diskusiji  u Travniku pod nazivom „Stanak o bošnjaštvu“ koju je u okviru promocije drugog  dopunjenog izdanja  kniige „Bošnjačka politika u XX stoljeću“ prof.dr.Šaćira Filandre organizirala BZK Preporod  Srednjobosanskog kantona , uz uspješnu priču koju su vodili bošnjački intelektualci u XX stoljeću, akcentirana je potreba  njenog uspješnog nastavka.

Znanje je  ključni faktor društvenog razvoja, kazao je  prof.dr.Enes Karić koji je uz prof. dr. Kenana Dautovića, načelnika općine Travnik i prof. dr. Seada Turčala, dekana Fakulteta političkih naukau Sarajevo,  bio promotor knjige. Zbog toga svoje obrazovanje, jezik i kulturu treba finansirati, poručio je Karić.

Sve je do nas, poručio  je između ostalog  autor Šaćir  Filandra.

 

N.R.