U protekla tri dana na Vlašiću je održana vježba „NICS Vlašić 2024“. Organizator je bilo Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine a domaćin Kantonalna uprava za civilnu zaštitu SBK/KSB.

Inače, radi se o dijelu NATO projekta „Poboljšanje sistema komandovanja incidentima sljedeće generacije(NICS)“ u Bosni i Hercegovini, kojim su se željele prikazati mogućnosti NICS softvera te načini njegove upotrebe u operacijama odgovora na prirodne i druge katastrofe. Sistem sadrži funkciju koja timovima omogućava da međusobno komuniciraju, vide lokacije drugih spasilačkih timova te dijele informacije o incidentu u stvarnom vremenu.

Na Vlašiću uspješno održana pokazna vježba korištenja NICS sistema u BiH

U vježbi i radionicama su učestvovali pripadnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, NATO snaga u Bosni i Hercegovini, Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, predstavnici Federalne uprave za civilnu zaštitu, predstavnici Republičke uprave za civilnu zaštitu Republike Srpske te predstavnici četiri Kantonalne uprave za civilnu zaštitu FBiH. U praktičnom dijelu terenske vježbe, u kojem je simulirano spašavanje u zimskim uslovima na Vlašiću, sudjelovali su i članovi Službe za zaštitu i spašavanje s visina SBK-a.

O značaju ove saradnje te mogućnostima koje nudi NICS, govorili su Lidra Zagali, savjetnica za izgradnju sigurnosnih institucija NATO-a, Mirnesa Softić ispred Ministarstva sigurnosti BiH te premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo.

Na Vlašiću uspješno održana pokazna vježba korištenja NICS sistema u BiH

Po završetku vježbe, istaknuto je da su učesnici pokazali vrhunsku spremnost i osposobljenost da uz visok stepen koordinacije odgovore na bilo koji sigurnosni izazov. Ta saradnja je i do sada ostvarena u brojnim situacijama u kojima je bilo potrebno zaštititi ljude i imovinu, ali ubuduće će se to olakšati uz upotrebu najmodernije tehnologije koja je na raspolaganju svim službama zaštite i spašavanja u BiH – NICS sistema.