Prema podacima Finansijsko-informatičke agencije FBiH,listu deset najuspješnijih privrednih društava  u FBiH u 2023.godini, sa prihodom od blizu dvije milijarde maraka, opet predvodi tuzlanska kompanija Bingo d.o.o.

 

Slijede je Holdina d.o.o.Sarajevo, JP Elektroprivreda BiH d.d.Sarajevo,HIFA –OIL d.o.o Tešanj, HIFA –PETROL d.o.o. Vogošća, Boreas d.o.o.Kreševo, ArcelorMittal Zenica d.o.o ,G-Petrol d.o.o.Sarajevo, Philip Morris  BH d.o.o. Sarajevo i BH Telecom d.d.Sarajevo.

Tuzlanska kompanija Bingo i u 2023.g. predvodi listu deset najuspješnijih privrednih društava u FBiH

Bingo d.o.o.predvodi i listu deset najvećih po ostvarenoj dobiti u 2023.godini.Međutim,među  TOP 10 po ostvarenoj dobiti ,sa liste najuspješnijih po ostvarom prihodu,uz kompaniju Bingo,samo je još JP BH Telecom d.d.Sarajevo

Tuzlanska kompanija Bingo i u 2023.g. predvodi listu deset najuspješnijih privrednih društava u FBiH

I treću listu TOP 10, sa najvećim brojem zaposlenih /ukupno 8.108), predvodi tuzlanski Bingo d.o.o., koji je jedina sa ove liste u privatnom vlasništvu. Zanimljivo je i da se na ovoj listi uz BINGO d.o.o. sa one liste sa najvećom ostavrenom dobiti nalazi još samo JP BH Telecom d.d.Sarajevo i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. No, tu su klinički centri Sarajevo, Tuzla i Mostar, JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, JP BH Pošta d.o.o.Sarajevo, RMU Banovići d.d  i na posljednjem mjestu, JP Elektroprivreda HZ HB d.d.Mostar.

Tuzlanska kompanija Bingo i u 2023.g. predvodi listu deset najuspješnijih privrednih društava u FBiH

N.R.