Franjevački samostan u Kreševu pripada Vrhbosanskoj nadbiskupiji, s Crkvom sv. Katarine utemeljen je krajem 14. stoljeća.

Okružen je bujnom šumskom vegetacijom, uz rječicu koja neprestano žubori i svojom tišinom mami umorne putnike. U dvorištu je postavljena bista fra Grge Martića, rad Ivana Meštrovića, i proglašen je za Nacionalni spomenik BiH.

 

This slideshow requires JavaScript.

Pored Samostana smješten je i Muzej u kojem posjetioci  mogu vidjeti i Etnografsku zbirku koja je izložena u dvije dvorane. U jednoj je predstavljena kultura življenja ljudi tog kraja, a u drugoj je priverda i zanati. U suterenu Muzeja su izloženi arheološki eksponati, numizmatička zbirka, stara kovačnica i zbirka kreševskih minerala.