O obrazovanju za potrebe tržišta rada razgovaralo se danas  na Sveučilištu/Univerzitetu „VITEZ“ u sklopu Okrugloga stola upravo o toj temi.

 

Uz profesore i asistente Sveučilišta „VITEZ“, sudjelovali su i predstavnici privredne zajednice te Ministarstvo obrazovanja KSB/SBK.

Panel diskusije bile su fokusirane na visoko obrazovanje prilagođeno stvarnim potrebama  tržišta rada.

Sveučilište „VITEZ“ krajnje ozbiljno pristupa ovom pitanju, a tome u prilog je i podatak o analizi realnih potreba poslodavaca za određenim zanimanjima, urađenoj na temelju ankete koju je Sveučilište provelo među privrednicima FBiH.

Najveći broj njih smatra kako bi se nastavni proces u visokoškolskim ustanovama trebao odvijati prema modelu jednake zastupljenosti teorije i prakse, jer, kako se navodi u analizi, poslodavcima nemali problem predstavljaju diplomirani studenti koji imaju slabo ili nikakvo praktično znanje i zbog čega ih moraju dodatno educirati.

Prepoznajući stvarne potrebe poslodavaca Sveučilište „VITEZ“ je među prvim visokoobrazovnim ustanovama u BiH, 2017.godine formiralo Poslovno akademsko vijeće u čijem su sastavu privrednici i akademski radnici, koji zajedno rade na inoviranju nastavnih planova i programa na našim fakultetima, a sve s ciljem da studenti steknu konkretna znanja i vještine.

Svi sudionici su suglasni u tome da se obrazovanju za potrebe tržišta rada treba pristupiti ozbiljno i odgovorno kako bi se postigli značajni rezultati i ostvario napredak u rješavanju ovog pitanja.