Klub vijećnika Stranke za BiH u Općinskom vijeću Travnik podnio je inicijativu da jedan od prioriteta u narednoj godini mora biti izgradnja infrastrukture u krugu Kobninata BNT Novi Travnik.

Prijeko potrebni radovi na lokaciji BNT, ogledaju se u sljedećem:

  • Asfaltiranje puta i postavljanje ivičnjaka sa trotoarom na putu Novi Travnik – Bugojno koji prolazi pored kombinata BNT.

  • Asfaltiranje puta i postavljanje ivičnjaka sa trotoarom unutar kombinata BNT

  • Izrada i postavljanje putokaza unutar kombinata BNT kako bi se gostima i potencijalnim kupcima poslao dojam da se radi i ozbiljnoj industrijskoj zoni.

  • Čišćenje i sanacija ceste koja je zakršena smećem i otpadom, a ranije je služila velikim kamionima da prilaze

  • Postavljanje rasvjete unutar cijelog kombinata i duž regionalnog puta Novi Travnik- Bugojno koji se vezuje za kombinat BNT.

Podsjećam načelnika i njegove saradnike, te kolege vijećnike i svu javnost da je po zvaničnim podacima Zavoda za zapošljavanje SBK, na dan 31.10.2021 Novi Travnik imao 8495 radnosposbnih stanovnika. Od toga broja zaposleno je 5395. Nezaposlenih je ukupno 3100. Stpa nezaposlenosti je među najvećim u našoj zemlji i ona iznosi 36,50%.

Nemarom ili nepostojanjem želje da se investira u infrastrukturu koja se vezuje za lokaciju BNT šaljemo veoma lošu poruku. Evo i zašto. Ukupan broj zaposlenih u 20-ak firmi koje posluju unutar ili u bližoj okolini BNT-a iznosi 1460. Po firmama koje posluju na pomenutoj lokaciji broj zaposlenih i saradniak izgleda, otprilike ovako: ADK doo 300+, BNT TmiH 300+, FAIK doo 200+, Atena doo 150+, Cimos Kovačnica doo 200+, Šume SBK 40+, Tissa Bosnia 20+, Steel Project 40+, KGL doo 20+, Digitalis doo 10+, Kaprom doo 10+, As Global doo 20+, Skopljak doo 20+, Trendy doo 30+, i nova firma koja počinje sa radom Haflinger doo 100+.

Ako znamo da je na dan 31.10.2021 ukupan broj zaposlenih na području naše Općine 5.395 osoba, a samo na lokaciji BNT 1480 zaposlenih, dolazimo do procenta od 27% od ukupnog broja zaposlenih. Svi su zaposleni u realnom sektoru, koji je dominantno primarni punilac budžeta iz kojeg se finansiraju budžetski korisnici i jednim dijelom javne ustanove i preduzeća. Kada se gore navaedeni podaci stave u analizu vidljivo je da su u gornjem tekstu pomenuti radovi prijeko potrebni i opravdani, stoji u inicijativi koju je ispred Kluba vijećnika Stranke za BiH u Općinskom vijeću Novi Travnik uputio vijećnik Nevzudin Brljak.