U subotu, 11. decembra 2021. godine sa početkom od 10:00 sati u Amfiteatru Internacionalnog univerziteta u Travniku održat će se Naučni skup Šejh Abdulvehab Ilhamija Žepčak: 200 godina od smrti koji će okupiti profesore književnosti i jezika te naučne radnike drugih srodnih disciplina.

Organizatori Naučnog skupa su: Direkcija BZK „Preporod“, BZK „Preporod“ Travnik, BZK „Preporod“ Žepče, Institut za bošnjačke studije BZK „Preporod“, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu i Orijentalni institut Univerziteta u Sarajevu.