Srednjoškolci u Fojnici i Kiseljaku pokazali su veliki interes za studiranje na jednom od t smjerova koje će u narednoj akademskoj godini ponuditi Farmaceutsko –zdravstveni fakultet Univerziteta u Travniku.

-Vratili smo se iz Fojnice i Kiseljaka veoma zadovoljni razmišljanjem maturanata u tim gradovima. Pozitivne i velike stvari u okviru kampanje Farmaceutsko – zdravstvenog fakulteta UNT-a koja ove godine nosi naziv „Izaberi svijetlu budućnost upisom na najtraženiju visokoškolsku ustanovu regiona“. Posjetili smo Fojnicu i Kiseljak i u srednjim školama tih gradova prezentirali sve prednosti koje donosi studiranje na nekom od smjerova. Srednjoškolci u Fojnici i Kiseljaku pokazali su veliki interes. – kažu na Farmaceutsko –zdravstvenom fakultetu u Travniku.

Ova akreditovana visokoškolska ustanova koja djeluje u sklopu najvećeg privatnog univerziteta u BiH, Univerziteta u Travniku, i ove godine omogućava studij na pet smjerova: Stomatologija, Farmacija, Radiologija, Fizioterapija i Medicinsko sestrinstvo.

Uz prezentaciju FZF-a članovi stručnog tima fakulteta razgovorali sa menadžmentom dvije srednje škole u Fojnici i Kiseljaku,  te razmijenili mišljenja u okviru općeg poboljšanja obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini. Razgovarano je i o boljoj dugoročnoj saradnji srednjih škola i fakulteta, a sve u cilju jačanja privrednog razvoja BIH.

Posebnu zahvalnost menadžment Farmaceutsko-zdravstvenog fakulteta Travnik izrazio je   direktorici Srednje stručne škole Fojnica, Merimi Sijarić i direktoru Srednje stručne škole Kiseljak, Miroslavu Raši.

Stručni tim FZF-a zahvalio se maturantima pomenutih škola koji nisu krili zadovoljstvo da im se predstavila jedna od najeminentnijih i najtraženijih visokoškolskih ustanova šireg regiona.